Відкрити головне меню

Зміни

* [https://www.academia.edu/8409179/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%96_%D0%B2_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%96_1980-%D1%85_%D1%80%D1%80._Anti-alcohol_campaign_in_the_Donbass_in_the_second_half_of_the_1980s._In_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2._%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8._2010._%D0%92%D0%B8%D0%BF.31-32_%D1%81.294-302 [[Латиш Юрій Володимирович|Латиш Юрій]] Антиалкогольна кампанія в Донбасі в другій половині 1980-х років // Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2010. - Вип.31-32. - С.294-302.]
* [https://www.academia.edu/4107767/%D0%92%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_Introduction_of_non-alcoholic_rituals_in_the_Donbas_region_in_the_years_of_Perestroika_In_%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8._2010._%D0%92%D0%B8%D0%BF.31 [[Латиш Юрій Володимирович|Латиш Юрій]] Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки Перебудови // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 31. – 2010. – С. 39–46.]
* [https://www.academia.edu/9493565/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_The_Anti-alcohol_Campaign_in_Soviet_Ukraine_at_the_Beginning_of_Perestroika_In_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8._%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96_2010._%D0%A2.13 [[Латиш Юрій Володимирович|Латиш Ю.В.]] Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови // Питання історії України. – Чернівці, 2010. – Т. 13. – С.76–80.]
* [[Латиш Юрій Володимирович|Латиш Ю.В.]] Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Історія. – Вип. 102. – 2010. – С.34–37.
* [[Латиш Юрій Володимирович|Латиш Ю.В.]] Боротьба з пияцтвом та алкоголізмом серед неповнолітніх в УРСР у роки Перебудови // Література та культура Полісся. – Вип. 64. – Ніжин, 2011. – С.308–318.
Анонімний користувач