Відмінності між версіями «Інтуїціонізм»

нема опису редагування
{{помилки}}
 
'''Інтуїціонізм''' - сукупність філософських та математичних поглядів, що розглядають математичні судження з позицій інтуїтивної переконливості. РозрізняютьсяРозрізняють два трактування інтуїціонізму: інтуїтивна переконливість, яка не пов'язана з питанням існування об'єктів, і наочна розумова переконливість.
 
У інтуїціоніостскойінтуїціоніостській математиці відкидається підхід [[Теорія множин|теорії множин]] і ряд міркувань класичної логіки. [[Абстракція потенційної здійсненності]], яка використовується в інтуїціоністській математиці, найкраще співвідноситься з дійсністю, ніж [[Нескінченність|абстракція актуальної нескінченності]].
 
==Інтуїционістськая логіка==
В інтуїціоністській математиці судження вважається істинним, лише якщо його можна [[Доведення|довести]]. Тобто істинність твердження «Існує об'єкт x, для якого вірно судження A(x) » доводиться побудовою такого об'єкта, а істинність твердження «A або B»доводиться або доказом істинності твердження A, або доказом істинності твердження B. Звідси, зокрема, випливає, що твердження «A або НЕ A» може бути не істинним, а [[Закон виключеного третього|закон виключного третього]] неприйнятний. Істинним математичним судженням є ряд виконаних побудов ефективного характеру з використанням [[інтуїціоністської логіки]]. Ефективність не обов'язково пов'язана з наявністю [[Алгоритм|алгоритму]] і може залежати від фізичних та історичних чинників, фактичного вирішення проблем<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
Основними об'єктами дослідження інтуїціоністської математики є [[конструктивні об'єкти]]: [[Натуральні числа|натуральні]] та [[Раціональні числа|раціональні числа]], [[Скінченнаскінченні множина|кінцеві безлічі]]множини конструктивних об'єктів зі списком елементів, вільнопослідовності, перетворююміщо послідовностівільно встановлюються (послідовності вибору, кожнийкожен член яких може бути ефективно доступний), інтуїціоністські види (властивості, якими можуть володіти об'єкти дослідження). ВільноПослідовності, перетворююміщо послідовностівільно встановлюються, розрізняють залежно від ступеня інформації, відомої досліднику. Якщо закон формування послідовності відомий повністю, то її називають заданою законом, якщо відомий лише початковий відрізок — беззаконноїбеззаконною. Види будуються в ієрархію, коли елементи виду визначаються незалежно від самого виду, що дозволяє уникати [[Антиномія|антиномії]]. Види рідко є об'єктами дослідження, більшість результатів інтуїціоністської математики можна отримати без їх використання<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
 
== Інтуїціонізм та інші математичні підходи ==
У трактуванні теорії множин не робиться відмінності між абстрактними об'єктами та об'єктами, існування яких можна підтвердити побудовою. У класичній математиці на нескінченні множини [[Екстраполяція|екстраполювали]] властивості та закони кінцевих сукупностей. При цьому не існує способу ефективної побудови об'єктів, що знаходить своє відображення в так званих «теоремах чистого існування». Відсутність можливості побудови не має зв'язку з [[Антиномія|антиноміями]] теорії множин та відноситься до всіх розділів математики<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>. Значний вплив один на одного зробили концепції формалізму та інтуїціонізму. Змістовні критерії метаматематики, необхідні для обґрунтування несуперечності формальних теорій, зазвичай уточнюються в рамках інтуїціонізму. Водночас, ряд результатів інтуїціоністської логіки був отриманий за допомогою [[формалізації методу]]<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>. У широкому трактуванні конструктивний напрям математики можна розглядати як частину інтуїціоністської математики<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
У трактуванні теорії множин не робиться відмінність між абстрактними об'єктами та об'єктами, існування яких можна підтвердити побудовою.
У класичній математиці на нескінченні множини [[Екстраполяція|екстраполювали]] властивості та закони кінцевих сукупностей. При цьому не існує способу ефективної побудови об'єктів, що знаходить своє відображення в так званих «теоремах чистого існування». Відсутність можливості побудови не має зв'язку з [[Антиномія|антиноміями]] теорії множин та відноситься до всіх розділів математики<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
Значний вплив один на одного зробили концепції формалізму та интуиционизма. Змістовні критерії метаматематики, необхідні для обґрунтування несуперечності формальних теорій, зазвичай уточнюються в рамках інтуїционізму. Водночас, ряд результатів інтуїціоністської логіки був отриманий за допомогою [[формалізації методу]]<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
У широкому трактуванні конструктивний напрям математики можна розглядати як частину інтуїціоністської математики<ref>Виноградов И. М. Интуиционизм // Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — Т. 2.</ref>.
 
== Історичний нарис ==
Критика теорії множин привела до виникнення двох течій: интуїціонізмаінтуїціонізма ЛёйтзенаЛьойтзена Егберта Яна Брауера і формалізму Давида Гільберта. У 1904 році Л. Е. Я. Бауер піддав розгорнутій критиці ряд концепцій класичної математики. Його увагу привернув статус існування: чи можна потенційно побудувати такі об'єкти дослідження як невимірна множина дійсних чисел, ніде не диференціюємадиференціююча функція? Чи можна вважати, що в навколишньому світі існують нескінченні множини об'єктів [1]?
 
Інтуїціоністська математика в ідеалістичному трактуванні Бауера - це переконливість уявних побудов, не пов'язана питанням існування об'єктів. Інше трактування - це «наочна розумова переконливість найпростіших конструктивних процесів реальної дійсності». Бауер мав заперечення проти формалізації інтуїционіонізмуінтуїціонізму [2].
 
Аренд Гейтинг сформулював інтуїціоністське числення предикатів і інтуїціоністське арифметичне обчислення, Альфредом Тарським була відкрита топологічна інтерпретація, а Андрієм Миколайовичем Колмогоровим - інтерпретація у вигляді обчислення задач. Розуміння у формі рекурсивної реалізованості було запропонованозапропоноване Стівеном Коулом Кліні і підтримано науковою школою Андрія Андрійовича Маркова. До 70-х років XX століття було завершено побудову теорії вільно перетворюємих послідовностей, що легко відтворюються [3].
== Примітки ==
{{reflist}}
149

редагувань