Розподіл Максвелла — Больцмана: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
Ймовірність того, що частинка перебуває в стані з енергією <math> \varepsilon_k </math> згідно з розподілом Больцмана визначається
формулою:
: <math> p_k = n_k/N = e^{(\mu-\varepsilon_k)/k_B T} = Ae^{(-\varepsilon_k)/k_B T}</math>,
 
де &mu;&nbsp;— [[хімічний потенціал]], T&nbsp;— [[температура]], k<sub>B</sub>&nbsp;— [[стала Больцмана]], <br>N&nbsp;— число частинок.
 
де &mu;&nbsp;— [[хімічний потенціал]], T&nbsp;— [[температура]], k<sub>B</sub>&nbsp;— [[стала Больцмана]], <br>
<math>A=e^{(\mu)/k_B T}</math>&nbsp;— параметр виродження.
 
Хімічний потенціал &mu; визначається з умови
: <math> \sum_k n_k = N, </math>.
 
де N&nbsp;— число частинок.
 
Розподіл Больцмана справедливий тільки в тих випадках, коли <math> n_kp_k \ll 1 </math>. Ця умова реалізується при високих температурах.
 
== Граничний випадок квантовомеханічних розподілів ==