Відмінності між версіями «Масонство»

10 872 байти додано ,  5 років тому
Доповнення
м (Removing Link GA template (handled by wikidata))
(Доповнення)
 
 
- З Європи в Україну через Росію і Польщу наприкінці XVIII ст. прийшло масонство.
 
Масонство — один з різновидів суспільного руху, що мав багатовікову істо­рію.
 
- Масони - члени релігійно-етичних організацій «вільних
каменярів», що за­родилися    в Західній
Європі в період Середньовіччя. Дуже поширилися в зв'язку з французькою
революцією кінця XVIII ст,
 
'''Головна
ідея масонів:''' «Увесь світ - це одна велика республіка, де всі народи - одна сім'я».
 
'''Основне гасло масонів:''' «Свобода, Рівність, Братерство».
 
'''Цілі масонських організацій:'''
 
• Вдосконалення людини, її внутрішнього світу як способу
вдосконалення су­спільства і позбавлення її від недоліків своєю високоморальною
поведінкою. Один з основних принципів - невтручання в політику.
 
• Об'єднання всіх народів світу на основі братства,
рівності, взаємодопомоги в розумне суспільство, «кожний член якого робить свій
внесок, щоб воно бу­ло корисним і приємним для всіх».
 
Особливості діяльності масонських організацій в Україні:
 
•  Політичний
характер масонських організацій - лож (від французького ~ «löge» - місце зборів).
 
• Хоч 
масонство  заперечувало   національні 
межі,   але  дух 
вільнодумства в умовах України формував протест проти національного
гноблення.
 
• Тому серед українських масонів поширювалися ідеї
слов'янської федерації, в якій українці були б рівними серед рівних, а також
ідея державності України.
 
'''Члени 
масонських  організацій (лож): ''' лікарі,  архітектори, 
літератори,  купці.
 
В Україні - багато представників
старшинсько-шляхетських родин.
 
'''Центр масонського руху в Україні''': в останній чверті XVIII
ст. центром став Київ.
 
= Найвідоміші організації (ложі) масонів в Україні =
 
1817 р.    м.
Одеса    «Понт      Евксінський»   
 
• Засновник  
-   генерал-губернатор,   граф  
Олександр    Ланжерон,   
який    залучив до масонства Івана Котляревського
- ав­тора вже надрукованої поеми «Енеїда», який служив у війську.
 
•   Відомий член
ложі Іван Орлай - видат­ний український просвітитель» колишній, директор
Ніжинського ліцею,  директор Ришельєвського
ліцею в Одесі.
 
•  У складі ложі
було більше 70 чоловік різних національностей.
 
1817 p    м. Одеса    «Трьох    
царств    природи» (надр,   рослинного і        тваринного  світу) .
 
•  Склад членів
багатонаціональний: росіяни, українці, поляки, французи, греки,  євреї, італійці, німці,
 
• Членами  
ложі   були   онуки  
останнього  українського гетьмана
Кирило і Петро Розумовські, яких переслідувала царська влада: першого, оголосивши божевіль­ним,
замкнули в Суздальському монас­тирі, а потім «змилостивилися» заслан­ням обох в
Одесу під нагляд міської адміністрації.
 
Підсумок. Обидві одеські ложі змушені бу­ли припинити
свою діяльність через доноси на адресу царської влади про «політичні де­бати»
на засіданнях. Хоч ці дебати і не мали яскраво вираженого антиурядового
характеру.                                            
 
1818   -   м. Полтава   «Любов до істини»   
 
• Заснована українськими    чиновниками 1819рр.  і поміщиками.
Склад ложі налічував 23 (20) чоловіки. Серед них: І.Котляревський, В.Лукашевич, С.Кочубій,
С.Петровський, Г.Вогаєвський, Г.Тарновський.
 
•  Очолив ложу
Михайло Новиков, управи­тель
губернської канцелярії.
 
• Основний упор в своїй діяльності ложа робила на
національні проблеми України. Найбільший          інтерес          виявляли до   історичного  
минулого,   хоча   чіткої програми     облаштування     майбутнього України не виробили.
 
• У підсумку зосередилися на турботах про підвищення  загальної 
політичної свідо­мості українського дворянства.
 
• Ложа відігравала велику роль в масонсь­кому русі. Чутка
про неї дійшла до Пе­тербурга.
 
•  В 1819 р.
закрита за особистим указом російського царя Олександра І.
 
1818-1822 pp.   м. Київ    Ложа      
«Об'єднання слов'ян»             
 
• Засновники:   
В.Роснишевський,   П.Харлинський,
П.Олизар та ін.
 
•  В останній рік
свого існування ложа на­лічувала більше 
80  чоловік  за 
такими національностями: українці, поляки, ро­сіяни; за професією і
родом занять: дер­жавні службовці, вчителі, лікарі, війсь­кові.
 
• Головний напрям її діяльності виражав символічний знак:
хрест із написом «Єд­ність слов'янська».
 
• Поступово багато учасників масонських організацій
розчарувалися в пасивній ді­яльності; дійшли висновку про необхід­ність чіткіше
визначити своє ставлення до історичної долі України в минулому, зайняти більш
дієву позицію, при цьому дотримуючись конспірації. Так, на базі Полтавської
ложі була створена наступна організація, що використовувала досвід масонських
організацій.
 
182- 1822 pp.   Київ, Полтава,
Чернігів та  інші міста.
«Малоросійське   таємне товариство».  Засновник - Василь Лукашевич,
предводитель дворянства Переяславського повіту. До складу організації входили:
С.Кочубій, В.Тарновський,       П.Капніст,       О.Величко,  І. Котляревський,         брати         Алексеєви, К.Шаполипський та ін.
 
Програмний документ - «Катехізис автоно­міста».
 
'''Цілі товариства:'''
 
1. Вести пропагандистську роботу в масах, щоб сприяти
підйому культосвітнього і полі­тичного рівня свідомості.
 
2. Об'єднати маси 
навколо ідеї  ліквідації
кріпосництва та обмеження влади царського самодержавства.
 
3. Домогтися незалежності України і відме­жування від
Польщі.
 
1826 р. - члени Малоросійського товариства були
заарештовані. Під час слідства в Пе­тербурзі В.Лукашевич заперечував існуван­ня
організації. Він був ув'язнений в Петро­павловську фортецю. Після нетривалого
ув'язнення члени таємного товариства були звільнені.
 
'''Значення діяльності товариства: '''
 
1. Це   була   одна  
з   перших   суспільно-політичних організацій в Україні,
що свід­чило про зародження організованої політич­ної опозиції самодержавству.
 
2. Хоч товариство й не Ало чіткої програми дій, однак його існування
свідчило про активізацію національного руху в Україні.
 
1822 р. Почалося переслідування масонських лож. За указом
царя діяльність масонських організацій заборонялася на всій території Російської імперії.
=== З історії ===
 
Анонімний користувач