Sarmatæ

Приєднався 2 червня 2013
Немає опису редагування
== [[Український правопис]] про передачу польських назв ==
*§ 90.
**2 (Початкові '''іе (hіе)''' звичайно передаються через '''іє'''; Початкове '''je''' передається через '''є'''.
*§ 104.
**1 польські '''ie'''...передаються літерою '''е'''
**4. '''іо'''
*4. Польське сполучення літер '''іо''' передається:
**а*a) Сполученням літер '''йо''' після '''б, п, в, м, ф''': ''Голембйовський, Мйодович, Пйотровський''.
***б) Через '''ьо''' після м’яких приголосних: ''Аньолек, Генсьорський, Козьолецький''.
**5. У польських, чеських і словацьких прізвищах '''і''' передається:
***а) Через '''і''' на початку слова та після приголосного: ''Івашкевич, Зволінський, Лінда, Міцкевич; Індра, Єдлічка, Мічатек''.
***б) Через '''и''' після шиплячих і в суфіксах '''-ик, -ицьк-, -ич (-евич, -ович)''': ''Бжозович, Козицький, Конопницька, Коперник, Ceнкевич, Шимчак; Гавлик, Жижка, Міклошич, Фучик''.
**7. польську '''у'''... літерою '''и'''
**8. Польські носові '''ą, ę''' передаються:
***а) Сполученнями літер '''ом, ем''' перед губними приголосними: ''Домбровський, Заремба, Кемпа''.
***б) Сполученнями літер '''он, ен''' перед іншими приголосними: ''Зайончек, Пайонк, Пйонтек, Свьонтек; Венгжинович, Єндриховський, Свенціцький.''
**9. М’якість польських приголосних '''n’, s’, с’ (dz’)''' у прізви¬щах перед суфіксами '''-ський, -цький''' і м’якими приголос¬ними не позначається м’яким знаком, хоч в українській вимові в цих позиціях '''н, с, ц (дз)''' пом’якшуються: ''Виспянський, Яблонський; Свядек, Цвік''. В усіх інших випад¬ках м’якість попередніх приголосних передається літерами '''і, ю, я''' та '''ь''' (у кінці слова): ''Дзісь, Дзюравець, Сятковський''.
**10. Прикметникові закінчення... прізвищ... польськихПрізвища '''-у''' передаються через '''-ий''': ''Бялий, Гартний, Гуляшкий, Неврлий, Неєдлий, Новотний, Палацький''.
*§ 109.
**1.в. (про ѣ) Але в географічних назвах, що мають у російській мові форму, спільну з відповідною українською, таке '''е''' передаємо через '''і''': ''Арабатська стрілка, Біла, оз. Біле, Біловезька Пуща, Вітка, Лісна, Негоріле, Піщане, Сінне, Сірий мис, Цілиноград'' і под. Це стосується і польського '''іа''': ''Біла Підляська, Білосток'' тощо.
***Примітка. Польське й чеське '''е''', що виступає в географічних назвах із суфіксом '''-ц-''' (лат. '''-с-'''), зберігається: ''Бельце, Кельце; Кошице, Лідице, Пардубице''. Ці географічні назви не змінюються за відмінками. Назва ''Закопане'' має форму прикметника середнього роду (однина) й, отже, відмінюється за його зразком: ''Закопане, Закопаного, Закопаному'' й т. д.
**7.
***д) Польське '''ó''', що виступає в суфіксі '''-ów''' у географічних назвах, передається через '''у''': ''Жирардув, Жешув, Томашув-Мазовецький і т. ін''., але традиційно ''Грубешів Краків''.
***е) '''ą, ę''':
***е) Польські носові '''ą, ę''' передаються сполученнями літер '''ом, ем''' перед губними приголосними: ''Домброва, Дембиця''; перед іншими приголосними — сполученнями '''он, єн''': ''Конт, Ченстохова''.
****'''ом, ем''' перед губними приголосними: ''Домброва, Дембиця'';
****'''он, ен''' перед іншими приголосними — сполученнями : ''Конт, Ченстохова''.
2826

редагувань