Відмінності між версіями «Протокол»

1935 байтів додано ,  7 років тому
{{disambig}}
'''Протоко́л''' — ({{lang-fr|protocole}}, пізньо{{lang-la|protocollum}} з пізньо{{lang-el|Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω)}} — перший, передній+приклеюю) — першийце листдокумент, приклеєнийв доякому звиткуфіксується папірусахід чиоб­говорення нотаріальногопитань документаі рішення, прийняті колегіальними органами на якомузборах, буланарадах, написанаконференціях дататощо.
 
Це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від підлеглих виконання доручених їм завдань, видавати розпорядчі документи.
Короткий виклад промов, виступів, рішень, які мають місце під час проведення зборів, з’їздів, інших офіційних заходів. Сукупність загальноприйнятих правил поведінки, процедур при проведенні офіційних заходів.
 
Протокол веде технічний секретар чи обрана особа.
Можна виділити такі основні значення слова:
 
* результат реєстрації в хронологічній послідовності інформації про дії, хід процесу
'''За обсягом протоколи можуть бути:'''
* писемна угода
 
* сукупність правил
- <strong>стислими</strong> – містять лише назви обговорених пи­тань та рішення з цих питань; рубрики «Слухали» та «Ухвалили»;
 
- <strong>повними</strong> – назви обговорених питань, стислий виклад виступів та питань, які ставилися доповіда­чам і виступаючим, рішення з обговорених питань; рубрики «Слухали», «Виступили», «Ухвалили»;
 
- <strong>стенографічними</strong> – дослівно фіксуються виступи, запитання, зауваження, рішення, пропозиції тощо.
 
'''Протоколи складаються з таких реквізитів:'''
 
1. Назва документа.
 
2. Номер.
 
3. Назва колегіального органу із зазначенням харак­теру його роботи (загальні збори, виробнича нара­да, засідання кафедри тощо).
 
4. Назва підприємства, організації.
 
5. Дата й місце проведення зборів.
 
6. Кількісний склад учасників (якщо учасників бага­то, то вказується кількість присутніх і до протоколу додається реєстраційний лист).
 
7. Посади, прізвища й ініціали керівників зборів, на­ради тощо (голови, секретаря, членів президії).
 
8. Порядок денний (питання можуть формулюватися в називному відмінку).
 
9. Текст.
 
10. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кіль­кості сторінок.
 
11. Підписи керівників зборів, наради (голови й секре­таря).
 
'''Протокол:'''
Анонімний користувач