Шевчук Любов Теодорівна: відмінності між версіями

нема опису редагування
Немає опису редагування
Немає опису редагування
== Біографічна довідка ==
 
Народилась 9 березня 1951 р. у м. Львові в сім'ї робітника. Одночасно із закінченням у 1968 році Львівської середньої школи № 34 імені Маркіяна Шашкевича завершила повний курс навчання у Львівській вечірній музичній школі для дорослих (акордеон) і у Львівській спортивній школі № 4 (волейбол). У 1968 році стала студенткою географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчила у 1973 році.
Згідно з направленням ЛНУ імені Івана Франка з 1973 року почала працювати в архітектурно-планувальній майстерні №2 Львівського філіалу “Діпроміст” (зараз «Містопрект»), де пройшла складний шлях від інженера-економіста до головного спеціаліста-економіста. Автор генеральних планів багатьох міст західних областей України, а саме: Львова, Мукачево, Луцька та ін. За економічне обґрунтування “Проекту детального планування центральної частини міста Ужгорода” у складі авторського колективу отримала у 1987 році другу премію Комітету містобудівництва та архітектури України.
Роки навчання в аспірантурі (1982-1986) у Львівському відділенні Інституту економіки дозволили Шевчук Любові Теодорівні здійснила переоцінку проблем економіки містобудівництва крізь призму регіональної економіки, що відображено в авторських розділах колективних монографій “Львів у 2010 році. Програмні основи розвитку народногосподарського комплексу” (1984), “Українські Карпати” (1988) та ін. Підготувала й захистила у 1987 р. кандидатську дисертацію на тему “Проблеми раціонального використання трудових ресурсів у малих містах в зоні впливу великого міста (на прикладі малих міст зони впливу міста Львова)” (науковий керівник академік НАН України Мар’ян Долішній).
У 1988 році стала головним економістом Львівського філіалу “Діпроміст”, очолила створений на базі Львівського філіалу “Діпроміст” філіал кафедри економічної і соціальної географії Львівського державного університету імені Івана Франка.
Наукові розвідки Л.Шевчук, які узагальнені й висвітлені в монографії “Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз” (2003), представляють сформований автором новий напрямок наукового дослідження використання трудового потенціалу, суть якого полягає у розробці теоретико-методологічних та методичних засад використання трудового потенціалу в контексті врахування медико-соціальних основ та обґрунтування підходів до побудови нової парадигми економічної науки.
З 2005 р. Шевчук Любов Теодорівна - завідувач відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України. У 2005 р. захистила подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук дисертацію на тему: “Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні” за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 
З 2013 р. і по сьогоднішній день працює на посаді проректора з наукової роботи і міжнародних зв’язків [[Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ)|Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ)]].
 
== Наукові праці ==
 
За період 1976-2013 рр. опублікувала 406 наукових та науково-методичних праць, монографій, посібників, статей у виданнях інших держав.
 
Одноосібні монографії і книги:
1.Шевчук Л.Т. Основи медичної географії. – Львів: Львівський державний університет ім.Івана Франка, 1997. – 167 с.
 
2.Шевчук Л.Т. Сакральна географія. – Львів: Світ, 1999. - 160 с.
31.Шевчук Л.Т. РозміщенняОснови продуктивнихмедичної силгеографії. – Львів: ВидавничийЛьвівський центрдержавний ЛНУ іменіуніверситет ім.Івана Франка, 20011997. – 150167 с.
 
4.Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. - Львів: Світ, 1999. – 136 с.
2.Шевчук Л.Т. Сакральна географія. – Львів: Світ, 1999. - 160 с.
5.Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. – Львів, 2003. – 489 с.
 
6.Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 350 с.
3.Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 150 с.
7.Шевчук Л.Т. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. - 319 с.
 
4.Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика. - Львів: Світ, 1999. – 136 с.
 
5.Шевчук Л.Т. Медико-соціальні аспекти використання трудового потенціалу: регіональний аналіз і прогноз. – Львів, 2003. – 489 с.
 
6.Шевчук Л.Т. Соціальна географія: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 350 с.
 
7.Шевчук Л.Т. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. - 319 с.
 
У період 1984-2013 рр. нею підготовлені розділи в понад 20 колективних монографіях, понад 30 її публікацій розміщено в закордонних виданнях. У 2008-2013 рр. опубліковано 12 монографій, науковим редактором яких була Шевчук Л.Т.
Зараховує себе до Львівської школи соціальної географії, економічної і соціальної географії, геоурбаністики, до Львівської школи регіоналістики та працересурсної школи.
37

редагувань