Відкрити головне меню

Зміни

м
стильові правлення за допомогою AWB
Проблематика: політологія, науковий аналіз та прогнозування політичного розвитку суспільства, створення теоретичних засад внутрішньої і зовнішньої політики країни, конфліктологія, соціальна і політична психологія, історія. <br/>
Входить до переліку фахових видань, затверджених [[ВАК України|МОН України]] у галузі політичних (з 2003), соціологічних (з 2003 по 2010) та історичних (з 2010) наук.<br/>
: Загальний наклад видання (станом на 2013 рік) склавстановив понад 34000 примірників. За час виходу журналу на його сторінках опубліковано понад 1300 статей українських та зарубіжних авторів. До 2011 року весь наклад журналу безплатно надсилався до державних наукових бібліотек, бібліотек вищих навчальних закладів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, дослідницьких центрів, органів державної влади і управління. З 2011 року журнал розповсюджується за передплатою.
За даними [[НБУВ|Національної бібліотеки України імені В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського]], «Політичний менеджмент» є одним із найбільш цитованих вітчизняних наукових видань. Зміст журналу розкривається у національній реферативній базі даних «Україніка наукова» та в українському реферативному журналі «Джерело». Видання внесено до [[Літопис журнальних статей|«Літопису журнальних статей»]] [[Книжкова палата України|Книжкової палати України]]. Електронна версія представлена на порталі «Наукова періодика України» [[НБУВ|Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського]]<ref>[http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PoMe/index.html Політичний менеджмент : науковий журнал. На сайті Національної бібліотеки України ім. В.&nbsp;І.&nbsp;Вернадського]</ref>, на сайті [[Український центр політичного менеджменту|Українського центру політичного менеджменту]]<ref> [http://www.politik.org.ua Політичний менеджмент : науковий журнал. На сайті Українського центру політичного менеджменту]</ref>, на сайті [[Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України|Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.&nbsp;Ф.&nbsp;Кураса НАН України]]<ref>[http://www.ipiend.gov.ua/?mid=149 Політичний менеджмент : науковий журнал. На сайті Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.&nbsp;Ф.&nbsp;Кураса НАН України]</ref>.<br/>