Відмінності між версіями «Штерн Ернст Романович»

'''Ернст Романович Штерн фон''' [[филолог]] [[археолог]] [[1859]] - [[1924]]
== Життєпис та науковий доробок ==
Народився 25.06.1859 у дворянській родині у маєтку Зейерсхоф Ліфляндської губ. Початкову освіту одержав у Дерптській гімназії, що закінчив із золотою медаллю, потім слухав курс лекцій у Дерптському ун-ті. 1877 - 1880 як стипендіат Міністерства народної освіти вивчав класичні мови, історію й мистецтво в Російському семінарі з класичної філології при [[Лейпцизький університет|Лейпцігському університеті]]. У 1880 - 1883 за пропозицією Міністерства народної освіти був прикомандирований до Юр’ївського (Дерптського) ун-ту для наукової підготовки до магістерського звання. У 1883, після публічного захисту дисертації «Катилина и партийная борьба в Риме от 66-63 годов», одержав ступінь магістра класичної філології Дерптського ун-ту й був відряджений міністерством за кордон "для вдосконалення в науках". Після повернення у 1884 захистив дисертацію (про спартанско-фіванське протистояння в першій половині ІV ст. до н.е.), одержав ступінь доктора філології. Обидві дисертації були написані й захищені німецькою мовою. Після захисту докторської призначається на посаду приват-доцента [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова|Імператорського Новоросійського університету]] по кафедрі класичної філології. Через два роки, у 1886 він затверджується на посаді екстраординарного, потім ординарного проф-а. З січня 1893 виконує обов’язки секретаря ф-ту, а у вересні 1905 стає деканом історико-філологічного факультету (до 1909). Велику роль у його науковому житті зіграло ОТІС, членом якого він став у 1891; а з 1896 з зберігачем (тобто директором) музею товариства. Завдяки його старанням музею був переданий весь будинок, експозиція й фонди були розміщені в строго науковій системі, почалася публікація античних колекцій (наприклад, у співавторстві з О. Деревицьким та О. Павловским був виданий каталог теракот музею). Він вів інтенсивні польові дослідження в Північному Причорномор'ї, що дозволило йому зробити ряд видатних відкриттів в історії грецької колонізації. Його заслугою стала локалізація античної Тіри на місці Акермана (Білгород-Дністровський) і проведення перших археологічних досліджень пам'ятника. З 1904 на кошти Імператорської Археологічної Комісії почав розкопки давньогрецького поселення на острові Березань. У 1902 - 1903 відкрив трипільське поселення в селі Петрени Бельцького повіту Бесарабської губ. Коло наукових інтересів Е. Штерна було надзвичайно широке. Його перу належать роботи з історії Давньої Греції та Риму, із проблем грецької колонізації Північного Причорномор'я. Особливе місце займають публікації епіграфічних пам'ятників з Ольвії, Керчі, Феодосії. Йому належить перша публікація знаменитого Бородінського скарбу епохи бронзи. Він опублікував понад 250 наукових праць, значну частину за кордоном. Неодноразово виступав на міжнародних конгресах та археологічних з'їздах у Лондоні, Берліні, Варшаві. Окрім того, його доповідь на археологічному з'їзді у Ризі в 1896 допомогла розкрити найбільшу археологічну фальсифікацію: придбана Лувром золота корона скіфського Сайтафарна була зроблена в Одесі ювеліром І. Рухумовським. Був почесним членом ОТІС, дійсним членом Московського археологічного товариства; за свою службу був нагороджений орденами Св. Володимира ІV ступеня, Св. Станіслава та Св. Ганни ІІ ступеня, пам'ятною медаллю на згадку царювання Олександра ІІІ, хрестом австрійського ордена Франца-Йосипа. Після смерті сина-школяра (1910) прийняв запрошення Галлі-Віттенберзького ун-ту й в 1911 звільнився з ІНУ та переїхав до Німеччини. Ще кілька років перед Першою світовою війною він приїжджав в Одесу для продовження розкопок на Березані. Два рази обирався ректором ун-ту в Галлі (1921/22 і 1923/24). Помер у квітні 1924. Діяльність Е.Р. Штерна поставила на новий рівень музеєзнавство не тільки в Одесі. З його ім'ям зв'язується новий етап в археологічних дослідженнях Північного Причорномор'я на рубежі XІ - XX ст. У результаті своєї плідної наукової й педагогічної діяльності в ІНУ виховав багато фахівців - істориків і археологів. Його учнями були такі відомі вчені як дослідник грецької історичної традиції М. Мандес, знавець грецьких релігійних уявлень та вірувань Є.Г. Кагаров, уславлений своїми розкопками Ольвії Б.В. Фармаковский, нарешті, безпосередній продовжувач справи [[Болтенко Михайло Федорович|М. Болтенко]] - розкопувач грецького поселення на Березані й відкривач пізнього шару первісної культури поблизу Одеси (так звану [[Усатівська культура|Усатівську культуру]]).
=== Наукові публікації ===
* Новооткрытая "Афинская полития" Аристотеля (отд. оттиск из "Летописи Историко-филологического общества при имп. Новороссийском университете", т.II). -Одесса, 1892;
4913

редагувань