Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
[[FileФайл:Reliability_block_diagram.png|300px|right|thumb]]
 
'''Тео́рія наді́йності''' — наука, що вивчає закономірності розподілу [[Відмова (механіка)|відмов]] технічних пристроїв, причини і моделі їх виникнення.
 
Встановлює і вивчає кількісні показники [[Надійність|надійності]]. Досліджує зв'язок між показниками [[Ефективність|ефективності]] і надійності.
 
== Основні терміни та визначення теорії надійності ==
Теорія надійності базується на низці вихідних понять, котрі описані у Державному стандарті ДСТУ 2860-94<ref name=DSTU2860>ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення.&nbsp;— Чинний від 01.01.1996.</ref>.
 
=== Об'єкти дослідження ===
Предметами дослідження та вивчення у теорії надійності є [[технічний об'єкт|технічні об'єкти]] ([[виріб|вироби]]).
'''Об'єкт'''&nbsp;— це предмет визначеного цільового призначення, який розглядається як самостійна одиниця під час проектування, виробництва, експлуатації, дослідження та [[випробування на надійність|випробувань на надійність]]. Об'єктами стають системи (споруди, машини, підсистеми, апаратура, функційні одиниці, пристрої) та їх елементи.
* ''Система''&nbsp;— об'єкт, який становить сукупність елементів, які сумісно працюють, і розглядається як єдине ціле та призначається для виконання визначених функцій.
* ''Елемент''&nbsp;— об'єкт, який становить складову частину системи та виконує окрему складову функцію.
Поняття «система» та «об'єкт»&nbsp;— відносні, тому що той самий об'єкт може розглядатися і як система, і як елемент.
 
У залежності від пристосованості до відновлення роботоздатності всі об'єкти поділяються на ремонтовні та неремонтовні.
* ''Ремонтовний об'єкт''&nbsp;— об'єкт, ремонт (відновлення справності та/чи роботоздатності) якого можливий та передбачений нормативною, [[ремонтна документація|ремонтною]] та (чи) [[конструкторська документація|конструкторською (проектною)]] документацією.
* ''Неремонтовний об'єкт''&nbsp;— об'єкт, ремонт якого неможливий чи непередбачений нормативною, ремонтною та (чи) конструкторською (проектною) документацією.
Тобто ремонтовність об'єкта розглядається як потенційна можливість відновлення його роботоздатності.
 
З точки зору можливості відновлення у конкретних умовах експлуатації об'єкта поділяються на відновлювані та невідновлювані.
* ''Відновлюваний об'єкт''&nbsp;— ремонтовний об'єкт, який після відмови та усунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функції з заданими кількісними показниками надійності.
* ''Невідновлюваний об'єкт''&nbsp;— об'єкт, ремонт якого неможливий чи не дозволяє відновити працездатність із заданими кількісними показниками надійності.
Усі неремонтовні об'єкти належать до невідновлюваних. Ремонтовні об'єкти можуть бути відновлюваними або невідновлюваними.
 
За характером застосування всі об'єкти можна розподілити на об'єкти ''багаторазового, безперервного, одноразового'' та ''загального'' застосування. На відміну від об'єктів багаторазового застосування об'єкти одноразові після їх використання за призначенням припиняють своє існування.
 
За режимом роботи розрізняють об'єкти, які працюють у ''безперервному'' та ''циклічному'' режимах. У безперервному режимі об'єкти постійно знаходяться у стані постійного виконання своїх функцій та зупиняються (вимикаються) тільки для технічного обслуговування або ремонту. У циклічному режимі об'єкти вмикаються у випадкові або заплановані моменти, а більшість часу знаходяться у вимкненому стані. Урахування характеру застосування та режиму роботи об'єкта є однією з необхідних умов достовірності розрахунків його надійності.
 
=== Властивості об'єкта ===
Найзагальнішим у цій групі термінів вважається поняття «якість».
 
'''Якість об'єкта'''&nbsp;— це сукупність властивостей об'єкта, що обумовлює його придатність до використання за призначенням та відповідність усім встановленим вимогам, які наведені у технічній документації.
 
А головною властивістю цієї сукупності є надійність.
 
'''[[Надійність]]'''&nbsp;— властивість [[технічний об'єкт|технічних об'єктів]] зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. Вона є комплексною властивістю, яка у залежності від призначення об'єкта та умов його експлуатації може ґрунтуватись на
* ''[[безвідмовність|безвідмовності]]'',
* ''[[довговічність|довговічності]]'',
* ''[[ремонтопридатність|ремонтопридатності]]'',
* ''[[збережуваність|збережуваності]]''
в окремих або певних сполученнях цих властивостей як для об'єкта, так і для його складових.
 
=== Стани та події ===
У теорії надійності розглядаються такі основні стани об'єктів: справний, несправний, працездатний, непрацездатний.
* ''Справний стан''&nbsp;— стан об'єкта, при якому він відповідає всім вимогам нормативно-технічної та / або/ конструкторської /проектної/ документації і здатний виконувати усі задані функції.
* ''Несправний стан''&nbsp;— стан об'єкта, у якому він не здатний виконувати хоч би одну зі своїх заданих функцій.
* ''Працездатний стан''&nbsp;— стан об'єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції.
* ''Непрацездатний стан''&nbsp;— стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій.
Поняття «справний об'єкт» ширше поняття «працездатний». Працездатний об'єкт може бути справним та несправним. Непрацездатний об'єкт завжди несправний.
 
Основні події, пов'язані із зміною станів об'єктів.
'''[[Відмова (техніка)|Відмова]]'''&nbsp;— подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта.
'''Пошкодження'''&nbsp;— подія, яка полягає у порушенні справного стану об'єкта коли зберігається його працездатність.
 
== Базою математичного апарату теорії надійності є ==
== Див. також ==
* [[Надійність]]
 
== Примітки ==
{{reflist}}
 
== Джерела ==
* ''Васілевський О. М.'' [http://posibnyky.vntu.edu.ua/pdf/000754.pdf Нормування показників надійності технічних засобів: навчальний посібник] / О.&nbsp;М.&nbsp;Васілевський, В.&nbsp;О.&nbsp;Поджаренко.&nbsp;— Вінниця: ВНТУ, 2010.&nbsp;— 129 с.
* ''Семенов А. А., Мелкумян В. Г.'' [http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/526 Основи теорії надійності: Навчальний посібник.]&nbsp;— К.: КМУЦА, 1998.&nbsp;— 84 с. ISBN 966–598–010–6966-598-010-6
 
{{статистика}}
46 712

редагувань