Відкрити головне меню

Зміни

Предметом цього злочину є відомості, що містять державну таємницю, вичерпний перелік яких міститься в Законі України «Про державну таємни­цю» та у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю.
 
== об'єктивноїєктивна сторонисторона шпигунство може виявлятися у двох формах: ==
 
1) передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю;
 
2) збиранні таких же відомо­стей з метою передачі іноземній державі, її організаціям або їх представникам.
 
== перша форма ==
Передача зазначених відомостей має місце у випадках, коли особа володіє ними і повідомляє (вручає) їх іноземній державі або її представнику (аген­ту). Способи передачі можуть бути різними (усно, письмово, безпосереднє ознайомлення з будь-якими матеріалами, передача по радіо, телефону, з ви­користанням тайників, кур'єрів та ін.). Для відповідальності не має значен­ня передаються першоджерела (наприклад, оригінали документів, креслен­ня, зразки пального), їх копії чи лише відомості про них (зліпки, макети, опис технічних систем, будь-яких об'єктів та ін.). Тому будь-які дії, виявлені як у формі передачі в буквальному розумінні цього слова, так і у створенні умов для ознайомлення агента іншої держави з ними, підпадають під понят­тя передачі.
426

редагувань