Відкрити головне меню

Зміни

* [[Бюджетна політика]]
* [[Кредитна політика]]
 
==Література==
* Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. для студ. вузів. — К.: Знання, 1999.
* Дахно І. І. Міжнародне економічне право: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2000.
* Дахно І. І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2001.
* Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. —2-ге вид. — К.: Либідь, 1998.
* Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Козик та ін.— Львів: Львівська політехніка, 1999.
 
== Інтернет-ресурси==