Відкрити головне меню

Зміни

м
суміш розкладок за допомогою AWB
Сучасні британські автори називають фінансову звітність в числі 2 найважливіших документів, які компанії мають регулярно надавати [[Companies House|Будинку Компаній]],&nbsp;— [[annual return]] (річна корпоративна декларація) і [[annual accounts]] (фінансова звітність).<ref>Mayson, French & Ryan on Company Law (2007) Oxford: OUP, c. 105</ref>
 
Однак на момент ухвалення Прешої директиви питання розкриття фінансової звітності було каменем спотикання для досягнення компромісу між державами. Ванеса Едвардс, провідна британська авторка з європейського корпоративного права, вказує з цього приводу на те, що: «there was a fierce resistance from Germany to the proposed imposition of financial disclosure requirements on limited liability companies. In Germany in the 1960s no accounting disclosure was required of private limited companies, of which there were 58,000 in 1966 as against 2,400 public companies. There was also strong opposition from France (which required disclosure only by listed companies whose balance sheet exceeded FFr10 million) to compulsory disclosure in general and to disclosure by private companies in particular.»<ref>Edvards, V. (1999) «EC Company Law», Oxford: Clarendon Press, p.22</ref>
 
Підсумком цієї полеміки був компроміс: компанії подібні до société à responsabilité limitée and societa a responsabilita limitata відповідно до законодавств Німеччини, Бельгії, Франції, Італії та Люксембургу були звільнені від обов'язку розголошувати свою фінансову звітність, якщо їх баланси є меншими за значення, вказане в Четвертій директиві №&nbsp;78/660/ЕEСEEC Ради Європейських Співтовариств [http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_908 «Про річну звітність деяких типів господарських товариств»]<ref>Розміщенний на сайті Верховної Ради переклад на російську мову Четвертої директиви не враховує останніх змін, внесених до документу. З текстом документу англійською мовою, з урахуванням змін і доповнень станом на 1 січня 2007&nbsp;р. можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Євпропейскього союзу [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20070101:EN:PDF Директива № 78/660/EEC]</ref>. Стаття 11 і стаття 47 цієї Директиви надає державам-членам право дозволити господарським товариствам, які станом на звітну дату відповідають двом із трьох критеріїв, оприлюднювати скорочений баланс (в обсязі, передбаченому цією ж статтею Директиви) і не публікувати взагалі звіти про прибутки і збитки, річні звіти і висновки осіб, які відповідають за аудит звітності. Станом на 2007&nbsp;р. ці критерії є такими:
 
* валюта балансу&nbsp;— не більше 4 500 000 євро,