Відмінності між версіями «Йоганн Гюльденштедт»

м
→‎Література: суміш розкладок, replaced: ХVІІІ ст → XVIII ст (10)
м (→‎Література: суміш розкладок, replaced: ХVІІІ ст → XVIII ст (10))
* Косвен М.О. Материалы по истории этнографии Кавказа в русской науке // Кавказский этнографический сборник. Тт. I, II. Под редакцией В.К. Гарданова. M.: Издательство Академии наук СССР, 1955. Т. I, С. 272-290. Т. II, С. 267-281.
* Лавров Л.И. К 250-летию академического кавказоведения в России // Кавказский этнографический сборник. Т. VI. Под редакцией В.К. Гарданова. M.: Издательство Академии наук СССР, 1976. С. 3-10.
* Пірко В.А. Щоденник подорожі академіка Ґільденштедта як джерело до вивчення культури Півдня України наприкінці ХVІІІXVIII ст. // Реґіональна наукова конференція "Культура Придніпровського реґіону в контексті загальноукраїнської культури (26-27 червня 1991 р.)". - Дніпроперовськ, 1991. - С. 37-38.
* Вінтоняк О. Україна в описах західноєвропейських подорожників другої половини ХVІІІXVIII ст. - Львів-Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1995. - 139 с.
* Копелевич Ю.Х. Иоганн Антон Гильденштедт, 1747–1781. – М.: Наука, 1997
* Никифоренко Н.О. Мандрівні записки Й.А. Ґільденштедта як джерело з соціально-економічної історії України другої половини ХVІІІXVIII ст.: Автореф. дис. канд. істор. наук. 07.00.06 / Донецьк. держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.
* Никифоренко Н.О. Щоденник подорожі Й.А. Ґільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень-липень 1774 р.) // Записки науково-дослідної лабораторії Південної України Запорізького держуніверситету: Південна Україна ХVІІІ-ХІХ століття. – Вип. 4(5). – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 1999. – С. 15-40.
* Никифоренко Н.О. Мандрівні записки Й.А. Гільденштедта як джерело з історії України другої половини ХVІІІXVIII ст.: історіографічний аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інститутут українознавства. Т. VІІ. – К., 2005. – С. 260-278.
* Никифоренко Н., Пірко В. Мандрівні записки І.А. Ґільденштедта як джерело з історії України другої половини ХVІІІXVIII ст. – У кн.: Осягнення історії: Збірник праць на пошану професора М.П. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог - Нью-Йорк, 1999. – С. 376-389.
* Никифоренко Н.О., Пірко В.О. Північне Приазов’я наприкінці ХVІІІXVIII ст. (за мандрівними записками Й.А. Ґільденштедта) // Вісник Донецького університету: Серія Б. Гуманітарні науки. – 1999. – № 1. – С. 37-42.
* Никифоренко Н.О. Про сільськогосподарське виробництво у маєтках К. Розумовського у другій половині ХVІІІXVIII ст. (на матеріалах “Щоденника” Й.А. Ґільденштедта) // Питання аграрної історії України та Росії (ХVІІІ-ХІХ ст.).: Матеріали третіх наукових читань, присвячених пам’яті Д.П. Пойди. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 66-71.
* Никифоренко Н. Етнічні процеси в Україні другої половини ХVІІІXVIII ст. очима Й.А. Ґільденштедта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.8. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – С. 48-71.
* Никифоренко Н.А. Соціально-економічний стан Донеччини в останню чверть ХVІІІXVIII ст. (За “Щоденником” І.А. Ґільденштедта) // Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 6. / Голов. ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк, 1998. – С. 20-29.
* Кирьязева Н.А. Гильденштедт о соледобыче на Торе во второй половине ХVІІІ века // Матеріали вузівської наукової конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: Історичні науки. Політологія. Кн. 1. – Донецьк, 1997. – С. 55-57.
* Кир’язева Н.О. Про “релігійну толерантність” у політиці російського уряду щодо заселення Новоросії у 60-70-ті рр. ХVІІІXVIII ст. (за матеріалами подорожі Й.А. Ґільденштедта) // Вісник Університету внутрішніх справ. – Вип. 7. – Ч. 1. – Харків, 1999. – С. 65-68.
 
[[Категорія:Українські геологи]]
238 646

редагувань