Відмінності між версіями «Гуляєв Кирило Дмитрович»

м
== Публікації ==
 
# ВК.АД. КаптурГуляев, КВ.ДА. ГуляевКаптур, П.С. Кравченко. Базові принципи практичної реалізації систем адресації із змінним розміром мережної адреси в ETHERNET мережах. Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи” №1 (53), [[2012]][http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/REKS/2012/REKS112/Kaptur.pdf]
# ВК.АД. КаптурГуляєв, КВ.ДА. ГуляєвКаптур, П.С. Кравченко, О.О. Яніна. Оцінювання ефективності впровадження телекомунікаційних технологій зменшення протокольної надлишковості. Збірник наукових робіт “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии” № 52, [[2011]][http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vikit/2011_52/p77-89.pdf]
# D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel. Journal of Software Engineering and Applications [http://www.scirp.org/Journal/Home.aspx?IssueID=874 D. A. Zaitsev, K. D. Guliaiev. Stack E6 and Its Implementation within Linux Kernel], Vol. 4, No. 6, June [[2011]].
# Гуляев К .Д. Гуляєв, Палагін О.В. Палагін, Стрижак О. Є. Стрижак. Використання пошукової інформаційно-аналітичної платформи Exalead для створення систем керування знаннями в бібліотечних та освітніх проектах. Збірник наукових праць 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", [[2011]].
# PK. VorobiyenkoGuliaiev, KP. GuliaievVorobiyenko, D. Zaitsev, T. Shmeleva. PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models. Journal "Communications and Network"[http://www.scirp.org/journal/cn/ Peter Vorobiyenko, Kirill Guliaiev, Dmitry Zaitsev, Tatiana Shmeleva.PBB Efficiency Evaluation via Colored Petri Net Models] № 2, [[2010]]. - p. 87-144.
# Воробиенко ПК.ПД. Гуляєв, Гуляев КП.ДП. Воробіенко, Зайцев Д.А Зайцев. СовместнаяСпільна работаробота стека протоколовпротоколів Е6 сз другимиіншими сетевымимережевими технологиямитехнологіями. Общеотраслевой научноЗагальногалузевий науково-производственный журнал Государственной администрациивиробничий связичасопис «СВЯЗЬЗВ’ЯЗОК» № 1, [[2010]]. - ст. 29-32 [http://daze.ho.ua/e6gw-zv89.pdf](рос.)
# К.Д. Гуляєв, П.П. Воробіенко, Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмелева. . Оцінка ефективності технології PBB за допомогою розфарбованих мереж Петрі. Загальногалузевий науково-виробничий часопис «ЗВ’ЯЗОК» №4(88), [[2009]]. - ст. 39-46.[http://daze.ho.ua/pbb_zv094.pdf](рос.)
# Воробиенко П. П., Гуляев К. Д., Зайцев Д. А., Шмелева Т. Р. Оценка эффективности технологии РВВ с помощью раскрашенных сетей Петри. Общеотраслевой научно-производственный журнал Государственной администрации связи «СВЯЗЬ» №4(88), [[2009]]. - ст. 39-46.
# К.Д. Гуляєв, Д.А. Зайцев, Т.Р. Шмельова, К.Д. Гуляєв. Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка нових систем адресації глобальних мереж"[http://daze.ho.ua/0108U008900.pdf], [[2009]]. - 124 ст.[http://daze.ho.ua/0108U008900.pdf]
# К.Д. ГуляевГуляєв, Д.А. Зайцев. ДинамическаяДинамічна маршрутизациямаршрутизація в Е6 сетяхмережах. Науково-технічний журнал «РадиотехникаРадіотехніка», ВыпВип. 159, [[2009]][http://daze.ho.ua/e6rip-rtk159.pdf](рос.)
# К.Д. ГуляевГуляєв. ОценкаОцінка качестваякості обслуживанияобслуговування Е6 сетеймереж. СборникПраці научныхОдеської трудовнаціональної ОНАСакадемії имзв'язку ім. А.С. Попова, № 2, [[2009]].[http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nponaz/2009_2/files/20092_16_Guliaeve.pdf](рос.)
# К.Д. ГуляевГуляєв, Д.А. Зайцев. ЭкспериментальнаяЕкспериментальна реализацияреалізація стека сетевыхмережевих протоколовпротоколів Е6 в ядреядрі ОС Linux. “Искусственный“Штучний интеллект”інтелект”, № 2, [[2009]][http://daze.ho.ua/e6toy_ai092.pdf] (рос.)
# Guliayev K.D, Zaitsev D.A., Litvin D.A., Radchenko E.V. Simulating E6 protocol networks using CPN Tools. Proc. of International Conference on IT Promotion in Asia, [[2008]][http://daze.ho.ua/e6tashkent.pdf]
# Гуляев К.Д., Баховец Е.Б., Гринченко Т.А., Гуляев К.Д., Полумиенко С.К., Рыбаков Л.А., Тюрин В.В. Предпосылки становления информационного общества в Украине. Киев, [[2008]]. ISBN 978-966-8405-74-7
# П.П. Воробієнко, Д.А. Зайцев, К.Д. Гуляєв. Спосіб передачі даних в мережі з заміщенням мережного і транспортного рівнів універсальною технологією канального рівня. Патент України на корисну модель № 35773, u2008 03069 , заявлено. 11.03.08, Опубл. 10.10.08, Бюл. № 19.[http://daze.ho.ua/e6patent.pdf]
#
 
== Примітки==
66

редагувань