Відкрити головне меню

Зміни

 
== Класифікація ==
В Україні розрізняють Топографічнітопографічні карти як:
* оглядово-топографічні (масштаб {{nobr|1:1 000 000}}, {{nobr|1:500 000}}), ;
* топографічні плани (1:2000, 1:1000, 1:500).
* топографічні: дрібномасштабні ({{nobr|1:200 000}}, {{nobr|1:100 000}}), середньомасштабні ({{nobr|1:50 000}}, {{nobr|1:25 000}}), великомасштабні ({{nobr|1:10 000}}, 1:5000) і
** дрібномасштабні ({{nobr|1:200 000}}, {{nobr|1:100 000}}),
* топографічні плани (1:2000, 1:1000, 1:500).
** середньомасштабні ({{nobr|1:50 000}}, {{nobr|1:25 000}}),
** великомасштабні ({{nobr|1:10 000}}, 1:5000);
* топографічні плани (1:2000, 1:1000, 1:500).
 
Топографічні карти необхідні для всіх стадій проектно-дослідницьких робіт, які виконуються для топографічного забезпечення геологічні розвідки, розробки родовищ корисних копалин, гідроенергетичного, транспортного будівництва і  т. д. Великомасштабні топографічні карти використовують для детального вивчення місцевості, орієнтування на ній, точних вимірів та розрахунків. Топографічні карти середніх масштабів використовують для попереднього проектування залізниць та автомобільних доріг, проведення геологічних досліджень, попередніх розрахунків при проектуванні великих споруд. Дрібномасштабні топографічні карти застосовують при вирішенні завдань науководослідногонауково-дослідного та прикладного характеру щодо використання природних ресурсів, економічного освоєння території, при генеральному проектуванні великих промислових комплексів, навігації та інших роботах.
 
== Розграфлення і номенклатура ==