Слободяник Михайло Семенович

Слободяник Михайло Семенович (21 грудня 1949 — 14 серпня 2015) — доктор історичних наук, професор, професор кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.[1][2]

Слободяник Михайло Семенович
Народився 21 грудня 1949(1949-12-21)
Кагановичі Перші, Київська область, Українська РСР, СРСР
Помер 14 серпня 2015(2015-08-14) (65 років)
Громадянство  УРСРУкраїна Україна
Науковий ступінь доктор історичних наук
Заклад КНУКіМ

Освіта і науковий шлях ред.

У 1973 році закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія.

У 1981 році закінчив аспірантуру Московського державного інституту культури, в якому у 1982 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографія на тему «Совершенствование системы информационно-библиографического обслуживания специалистов НИИ».

У 1991 році присвоєно вчене звання — старший науковий співробітник.

У 1994 році обрано членом-кореспондентом Міжнародної академії інформатизації.

У 1995 році першим в Україні захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографознавство на тему «Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій»[3].

У 2002 році присвоєно вчене звання професор.

Наукова і педагогічна діяльність ред.

Працював у провідних наукових і навчальних закладах України на посадах:

У 2004—2012 роках був головним редактором фахового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія».

У 1999 році Міжнародним біографічним інститутом удостоєний звання «Людина року», нагороджений почесною медаллю «За заслуги у ХХ столітті».

Є науковим експертом Міжнародного біографічного інституту.

Під його науковим керівництвом захищено 17 кандидатських дисертацій (8 — за спеціальністю книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство і 9 — за спеціальністю документознавство, архівознавство).

Автор понад 200 наукових публікацій з бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства[4].

Бібліографія основних праць ред.

 • БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. Теорія, історія, організація діяльності бібліотек: підруч. для бібл. ф-тів ін-тів культури та училищ культури / В. О. Ільганаєва, Г. Д. Ковальчук, Т. П. Самійленко та ін. ; за ред. : М. С. Слободяника, В. О. Ільганаєвої. — Х. : Основа, 1993. — 194 с.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник ; уклад. О. Г. Кириленко, наук. ред. В. Г. Чернець. — К. : Ліра-К., 2010. — 308 с.
 • Міжнародна інформація: навчальний посібник / М. С. Слободяник, О. А. Політова. — К., 2007. — 142 с.
 • Українське бібліотекознавство (1998—2008): науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М. С. Слободяник, О. А. Політова. — К., 2010. — 175 с.
 • Міжнародна інформація: навчальний посібник / М. С. Слободяник, М. Б. Проценко. — К., 2007. — 142 с.
 • ІЛЬГАНАЄВА В. О. Організація діяльності бібліотек: навч. посіб. для студ. / В. О. Ільганаєва, М. С. Слободяник; Харк. держ. акад. культури. — Х. : Діскус, 1998. — 84 с.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Методологічні аспекти дослідження наукової бібліотеки / М. С. Слободяник // Бібл. Вісн. — 1993. — № 1/2. — С. 7-12.
 • СЛОБОДЯНИК М. Развитие библиотечной науки в Украине / М. С. Слободяник // Вестн. БАЕ. — 2002. — № 4. — С. 44-48.
 • СЛОБОДЯНИК М. Современные проблемы библиотековедения в Украине / М. С. Слободяник // Вестн. БАЕ. — 2004. — № 1. — С. 44-48.
 • СЛОБОДЯНИК М. Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. Слободяник // Бібл. Планета. — 2002. — № 1. — С. 6-13.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Трансформація змісту діяльності Національної бібліотеки України в період формування інформаційного суспільства / М. С. Слободяник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 1999. — Вип. 1. — С. 22-29.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи / М. С. Слободяник, С. Л. Зворський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 3. — С. 13-19.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Теоретические и организационные аспекты подготовки к внедрению нового хозяйственного механизма в научной библиотеке / М. С. Слободяник, В. Г. Попроцкая // Управление научной библиотекой в условиях НТР: сб. науч. тр. / Гос. публ. наук.-техн. б-ка. — Новосибирск, 1991. — С. 14-25.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти / М. С. Слободяник // Бібл. Планета. — 2001. — № 1. — С. 23-24.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Методологічні засади розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні / М. С. Слободяник // Філософія освіти ХХІ ст.: проблеми і перспективи: методол. семінар, 22 листопада 2000 р. : зб. наук. пр. — К. : Знання, 2000. — Вип. 3. — С. 475—478.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 2. — С. 4-7.
 • СЛОБОДЯНИК М. Теоретико-методологічні засади формування електронних бібліотек / М. Слободяник // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвідом. наук. зб. — К., 2002. — Вип. 5. — С. 41-44.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема / М. С. Слободяник // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 14. — С. 116—127.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. До питання структуризації комунікаційних наук / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 2. — С. 4-6.
 • КОБЄЛЄВ О. М. Біобібліометричний аналіз наукової діяльності М. С. Слободяника / О. М. Кобєлєв // Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці. — К. : Ліра-К, 2010. — С. 218—230.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Итоги развития библиографоведения подведлены: ясны ли перспективы / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 1. — С. 91-95.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Бібліотечна справа України: стратегічні напрями розвитку / М. C. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2007. — № 4. — С. 4-5.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. П'ять років у системі професійних комунікацій / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 1. — С. 4-8.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Базова модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2009. — № 4. — С. 3-4.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Українське бібліотекознавство на зламі століть / М. С. Слободяник // Українське бібліотекознавство (1998—2008): науково-допоміжний бібліографічний покажчик. — К., 2010. — С. 5-20.
 • СЛОБОДЯНИК М. С. Основные направления, результаты развития бибилиотековедения в современной Украине // Библиотечное дело: библиотечно-информационная деятельность в условиях модернизации общества: материалы XVI Междунар. науч. Конф., 2011. — 2011. — С. 38-42.
 1. Українська бібліотечна енциклопедія. ube.nlu.org.ua. Процитовано 27 січня 2022.
 2. Слободяник М. С. | (укр.). Процитовано 27 січня 2022.
 3. МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ СЛОБОДЯНИК – ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. www.nbuv.gov.ua. Процитовано 27 січня 2022.
 4. Професор Михайло Семенович Слободяник (1949–2015) : біобібліогрфічний покажчик наукових праць за 1974–2015 роки (PDF) (українська) . 2015. Процитовано 27.01.2022.