Скі́фські етно́німи — назви етносів та етнографічних груп, які за античними джерелами були частиною скіфів (сколотів), чи входили до державного утворення, яке відоме у класичний період під назвою Скіфія Європейська, та, в елліністичний період, до складу Тавроскіфії (але не пізніше межі ІІ століття до н. е. І ст. до н.е.). До загального реєстру внесено всі перелічені Геродотом групи без додаткового групування їх на потенційно міфологічні, чи «взагалі не етноніми, а визначення-характеристики»[1]. Окрім «Історії» Геродота до переліку внесено й етноніми, а також окремі скіфські групи, згадані у інших античних джерелах.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М. Знак, 2004.

Джерела ред.

  • Стрижак О. С. // «Етнонімія Птолемеєвої Сарматії». — м. Київ: Наукова думка, 1991 р. — 224 с.