Система автоматизованого проєктування технологічних процесів

Систе́ма автоматизо́ваного проєктува́ння технологі́чних проце́сів (САПР ТП) (англ. computer-aided process planning, CAPP) — програмні продукти, що допомагають автоматизувати процес технологічного підготовлення виробництва, а саме: проєктування (планування) технологічних процесів та оформлення відповідної технологічної документації і є основою автоматизованої системи технологічного підготовлення виробництва (АС ТПВ).

Завдання САПР ТПРедагувати

Завдання САПР ТП наступне: по заданій електронній моделі виробу, виконаній в CAD-системі, скласти план його виробництва (маршрут виготовлення). У цей маршрут входять відомості про послідовність технологічних операцій виготовлення деталі, а також складальні операції (за необхідності); режими здійснення технологічних операцій; обладнання, що використовується на кожній операції; пристрої та інструмент, за допомогою якого на операціях виконується обробка. Зазвичай технологічне підготовлення виробництва полягає або у проєктуванні технологічних процесів на нові вироби (генеративний підхід, що ґрунтується на розпізнаванні типових конструктивних елементів і застосування до них типових технологічних операцій), або адаптації технологічних процесів по вже наявній базі типових технологічних процесів (модифікаційний підхід, який базується на групових технологічних процесах).

Система САПР ТП (CAPP) є елементом, що сполучає системи CAD (англ. computer-aided design — система автоматизованого проєктування, САПР) і CAM (англ. computer-aided manufacturing — система автоматизованої розробки програм обробки для верстатів з ЧПК)

Ефективність впровадження САПР ТПРедагувати

Основні економічні результати, що отримуються від впровадження САПР ТП:

  • підвищення продуктивності праці інженера-технолога;
  • підвищення технічного рівня розробки та мінімізація кількості помилок при проєктуванні;
  • скорочення термінів технологічного підготовлення виробництва;
  • накопичення і застосування бази знань підприємства з технологічного проєктування нових виробів та організація єдиного інформаційно-довідкового простору для технологів і конструкторів, а також служб управління виробництвом;
  • покращення контролю за виконавською діяльністю.

Особливості реалізаціїРедагувати

САПР ТП є інтерактивним середовищем, із доступом до баз даних по матеріалах, сортаменту, обладнанню, технологічному оснащенню та іншої довідкової інформації. Сучасні САПР ТП містять модулі розрахунку технологічних режимів та норм часу, а також засоби налаштувань під спеціалізовані форми технологічної документації.

Системи САПР ТП перебувають у фазі розвитку, чим можна пояснити невелику кількість завершених комерційних вирішень, та відсутність очевидного лідера цього напряму. Серед відомих продуктів перебувають системи ADEM CAPP[1] компанії ADEM (РФ), ВЕРТИКАЛЬ [2] компанії АСКОН (РФ) тощо.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Иващенко И. А., Иванов Г. В., Мартынов В. А. Автоматизированное проектирование технологических процессов изготовления деталей двигателей летательных аппаратов: Учеб. пособие для вузов. — М.: Машиностроение, 1992. — 336 с.
  • Интеллектуальные САПР технологических процессов в радиоэлектронике / А. С. Алиев, Л. С. Восков, В. Н. Ильин и др.; Под ред. В. Н. Ильина. — М.: Радио и связь, 1991. — 264 с.
  • Кондаков А. И. САПР технологических процессов: учебник для студ. высш. учеб. заведений М.: Издательский центр «Академия», 2007, — 272 с. ISBN 978-5-7695-3338-9
  • Челишев В. Е., Бобсова И. В. Автоматизированное проектирование технологических процессов и систем производства РЭС. — М.: Высшая школа, 1991. — 463с.

ПосиланняРедагувати