Сингулярність (математика)

Особлива точка вказує сюди. Див також особлива точка (диференціальні рівняння). Див також Критична точка (математика).

Особливість, або сингулярність в математиці — це точка, в якій математичний об'єкт (зазвичай функція) не визначений або має нерегулярну поведінку (наприклад, точка, в якій функція недиференційована).

Особливості в комплексному аналізі ред.

Комплексний аналіз розглядає особливості голоморфних (і загальніший випадок: аналітичних) функцій — точки комплексної площини, в якій ця функція не визначена, її границя дорівнює нескінченості або границі не існує зовсім. У випадку точок розгалуження аналітичних функцій, функція в особливій точці може бути визначена і неперервна, але не є аналітичною.

Особливості в дійсному аналізі ред.

Дивись також ред.