Сі́гма-фа́ктор (σ-фактор) — фактор ініціації транскрипції прокаріотів, який повиннен бути частиною білкового комплексу РНК-полімераза (РНАп) для специфічного зв'язування з ділянками промоторів на ДНК. Різні σ-фактори активізуються у відповідь на різні клітини сигнали (або природні умови). Кожний комплекс РНК-полімерази містить рівно одну субодиницю σ-фактору. Модельна бактерія Escherichia coli має як мінімум вісім σ-факторів, число σ-факторів змінюється залежно від виду бактерій та архей. Всі σ-фактори позначаються згідно з їхньою молекулярною масою, наприклад, σ70 означає σ-фактор з молекулярною вагою 70 кДа.