Відкрити головне меню

Седиментогене́з (рос. седиментогенез,англ. sedimentogenesis; нім. Sedimentenbildung, Sedimentogenese — стадія утворення осаду.

Об'єднує три етапи:

  1. мобілізація речовини при вивітрюванні і розмиві;
  2. перенесення речовини водою, льодом, вітром або прямим впливом гравітації;
  3. осадження речовини на дні водойми або на суші.

Седиментогенез змінюється діагенезом осаду.

С е д и м е н т о г е н е з при газонафтоутворенніРедагувати

Характеризується накопиченням вхідної нафтогазоматеринської органічної речовини в субаквальних осадах за рахунок синтезу продуктів деструкції біоценозів (ліпідів, вуглеводнів, білків, целюлози, лігніну); формуванням нафтогазоматеринського потенціалу органічної речовини, зумовленого його молекулярною структурою, і потенціалу порід, який залежить від типу накопиченої органічної речовини (сапропелевий чи гумусовий) та його концентрації в породі. Перетворення органічної речовини на цій стадії пов’язано в основному з діяльністю мікробів, в т.ч. бактерій, і бентоносних організмів, в результаті чого органічний вуглець витрачається на редукцію заліза з окисної форми в закисну, на утворення біохімічного метану та вуглекислого газу, більша частина яких розсіюється в атмосфері. Рідше (при низьких температурах, високих тисках) метан утворює газогідратні поклади чи накопичується в розчиненому у воді стані. Концентрація утворених рідких вуглеводнів на цій стадії дуже мала, а в їх складі непарні алкани переважають над парними.

ДжерелаРедагувати