Рівняння Арреніуса

Рівня́ння Арре́ніуса — закон, що встановлює залежність константи швидкості хімічної реакції від температури .

Основне рівняння АрреніусаРедагувати

Згідно з простою моделлю зіткнень хімічна реакція між двома вихідними речовинами може проходити тільки в результаті зіткнення молекул цих речовин. Але не кожне зіткнення призводить до хімічної реакції. Необхідно подолати певний енергетичний бар'єр, щоб молекули почали реагувати одна з одною. Тобто молекули повинні володіти певною мінімальною енергією (енергією активації  ), щоб подолати цей бар'єр. З розподілу Больцмана для кінетичної енергії відомо, що число молекул, які мають енергію  , пропорційно  . В результаті швидкість хімічної реакції описується рівнянням, яке було отримане шведським хіміком Сванте Арреніусом емпіричним шляхом:

 ,
де   характеризує частоту зіткнень реагуючих молекул,   — універсальна газова стала.

Строго кажучи,   залежить від температури, але ця залежність достатньо повільна:

 

Оцінки цього параметру показують, що зміна температури в діапазоні від 200 °C до 300 °C приводить до зміни частоти зіткнень   на 10 %.

Рівняння Арреніуса стало одним з основних рівнянь хімічної кінетики, а енергія активації — важлива характеристикою реакційної здатності речовин.

Модифіковане рівняння АрреніусаРедагувати

Рівняння Арренiуса, в якому передекспонентний фактор пропорційний до Tn, де T термодинамічна температура, n — емпірична стала:

k= BTnexp(Ea/RT), де k — константа швидкості реакції, B — незалежна від температури стала, Ea — енергія активації, R — газова стала.

Арреніусівські параметриРедагувати

Параметри, що розраховуються за рівнянням Арреніуса на основі даних залежності константи швидкості (коефіцієнта реакції, чи її швидкості) від температури: енергія активації та предекспонентний множник.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати