Рослини Волинської області, занесені до Червоної книги України

Список рослин Волинської області, занесених до Червоної книги України.

СтатистикаРедагувати

До списку входить 109 видів рослин, з них:

Серед них за природоохоронним статусом:

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Група
1 Альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa L. Рідкісний Судинні рослини
2 Астрагал піщаний Astragalus arenarius L. Вразливий Судинні рослини
3 Бамбузіна Бребіссона Bambusina brebissonii Kütz. ex Kütz. Рідкісний Водорості
4 Баранець звичайний Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Неоцінений Судинні рослини
5 Береза низька Betula humilis Schrank Вразливий Судинні рослини
6 Береза темна Betula obscura А.Kotula Рідкісний Судинні рослини
7 Билинець довгорогий Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Вразливий Судинні рослини
8 Билинець щільноквітковий Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr. Вразливий Судинні рослини
9 Борідник паростковий Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz Рідкісний Судинні рослини
10 Булатка великоквіткова Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce Рідкісний Судинні рослини
11 Булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Рідкісний Судинні рослини
12 Булатка червона Cephalanthera rubra (L.) Rich. Рідкісний Судинні рослини
13 Бульбохета майже квадратна Bulbochaete subquadrata Mrozińska-Webb Вразливий Водорості
14 Верба лапландська Salix lapponum L. Вразливий Судинні рослини
15 Верба Старке Salix starkeana Willd. Вразливий Судинні рослини
16 Верба чорнична Salix myrtilloides L. Вразливий Судинні рослини
17 Відкасник татарниколистий, дев'ятисил татарниколистий Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawł. Вразливий Судинні рослини
18 Вовче лико пахуче (боровик) Daphne cneorum L. Вразливий Судинні рослини
19 Водяний горіх плаваючий Trapa natans L. Неоцінений Судинні рослини
20 Гвоздика несправжньопізня Dianthus pseudoserotinus Błocki Вразливий Судинні рослини
21 Гелодій Бландова Helodium blandowii (F.Weberet D.Mohr) Warnst. Вразливий Мохоподібні
22 Герицій коралоподібний Hericium coralloides (Fr.) Gray Вразливий Гриби
23 Глевчак однолистий (малаксис однолистий) Malaxis monophyllos (L.) Sw. Вразливий Судинні рослини
24 Гніздівка звичайна Neottia nidus-avis (L.) Rich. Неоцінений Судинні рослини
25 Гонатозігон волохатий Gonatozygon pilosum Wolle Рідкісний Водорості
26 Горицвіт весняний Adonis vernalis L. Неоцінений Судинні рослини
27 Гронянка півмісяцева (ключ-трава) Botrychium lunaria (L.) Sw. Вразливий Судинні рослини
28 Гудієра повзуча Goodyera repens (L.) R.Br. Вразливий Судинні рослини
29 Десмідіум Бейлі Desmidium baileyi (Ralfs) Nordst. Рідкісний Водорості
30 Дрочок крилатий Genistella sagittalis (L.) Gams Рідкісний Судинні рослини
31 Евастропсіс Ріхтера Euastropsis richteri (Schmidle) Lagerh. Вразливий Водорості
32 Жировик Льозеля Liparis loeselii (L.) Rich. Вразливий Судинні рослини
33 Жовтозілля Бессера Senecio besserianus Minder. Вразливий Судинні рослини
34 Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Вразливий Судинні рослини
35 Зелениця сплюснута (дифазіаструм сплюснутий) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Рідкісний Судинні рослини
36 Зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий) Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub Зникаючий Судинні рослини
37 Зелениця Цайллера (дифазіаструм Цайллера) Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub Зникаючий Судинні рослини
38 Зіновать подільська, рокитничок подільський Chamaecytisus podolicus (Błocki) Klásk. Вразливий Судинні рослини
39 Змієголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. Неоцінений Судинні рослини
40 Зозулинець шоломоносний Orchis militaris L. Вразливий Судинні рослини
41 Зозулині сльози яйцеподібні Listera ovata (L.) R.Br. Неоцінений Судинні рослини
42 Зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus L. Вразливий Судинні рослини
43 Зозульки бузинові (пальчатокорінник бузиновий) Dactylorhiza sambucina (L.) Soy Вразливий Судинні рослини
44 Зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний) Dactylorhiza incarnata (L.) Soy Вразливий Судинні рослини
45 Зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий) Dactylorhiza maculata (L.) Soό Вразливий Судинні рослини
46 Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий) Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes Рідкісний Судинні рослини
47 Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soy Неоцінений Судинні рослини
48 Кальдезія білозоролиста Caldesia parnassifolia (L.) Parl. Зникаючий Судинні рослини
49 Кладонія зірчаста, кладонія альпійська Cladonia stellaris (Opiz.) Brodo Рідкісний Лишайники
50 Комоничок зігнутий Succisella inflexa (Kluk) G.Beck Рідкісний Судинні рослини
51 Коральковець тричінадрізаний Corallorhiza trifida Chätel. Рідкісний Судинні рослини
52 Коручка болотна Epipactis palustris (L.) Crantz Вразливий Судинні рослини
53 Коручка темно-червона Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser Вразливий Судинні рослини
54 Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) Epipactis helleborine (L.) Crantz Неоцінений Судинні рослини
55 Косарики черепитчасті Gladiolus imbricatus L. Вразливий Судинні рослини
56 Листочня кучерява, спарасис кучерявий Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Зникаючий Гриби
57 Лілія лісова Lilium martagon L. Неоцінений Судинні рослини
58 Ломикамінь болотний Saxifraga hirculus L. Вразливий Судинні рослини
59 Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich. Неоцінений Судинні рослини
60 Любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. Рідкісний Судинні рослини
61 Марсилея чотирилиста Marsilea quadrifolia L. Вразливий Судинні рослини
62 Меезія тригранна Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Engstr. Зникаючий Мохоподібні
63 Меч-трава болотна Cladium mariscus (L.) Pohl Вразливий Судинні рослини
64 Молодильник озерний Isoëtes lacustris L. Вразливий Судинні рослини
65 Мутин малиновий Mutinus ravenelii (Berk. et M.A.Curtis) E.Fish Рідкісний Гриби
66 Мутин собачий Mutinus caninus (Huds.) Fr. Рідкісний Гриби
67 М'якух болотний (хаммарбія болотна) Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze Зникаючий Судинні рослини
68 Неотіанта каптурувата Neottianthe cucullata (L.) Schlechter Зникаючий Судинні рослини
69 Нітела струнка Nitella gracilis (J.E. Sm.) C.Agardh Вразливий Водорості
70 Нітелопсіс притуплений Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) J.Groves Рідкісний Водорості
71 Осока дводомна Carex dioica L. Вразливий Судинні рослини
72 Осока Девелла Carex davalliana Smith Вразливий Судинні рослини
73 Осока затінкова Carex umbrosa Host Неоцінений Судинні рослини
74 Осока тонкокореневищна Carex chordorrhiza Ehrh. Вразливий Судинні рослини
75 Осока торфова Carex heleonastes Ehrh. Зникаючий Судинні рослини
76 Осока Хоста Carex hostiana DC. Вразливий Судинні рослини
77 Палудела відстовбурчена Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Зникаючий Мохоподібні
78 Педіаструм Каврайського Pediastrum kawraiskyi Schmidle Вразливий Водорості
79 Підсніжник білосніжний (підсніжник звичайний) Galanthus nivalis L. Неоцінений Судинні рослини
80 Плаун річний Lycopodium annotinum L. Вразливий Судинні рослини
81 Плаунець заплавний (лікоподієлла заплавна) Lycopodiella inundata (L.) Holub Рідкісний Судинні рослини
82 Плодоріжка блощична (зозулинець блощичний) Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon et M.W.Chase Вразливий Судинні рослини
83 Плодоріжка болотна (зозулинець болотний) Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W.Chase Вразливий Судинні рослини
84 Плодоріжка салепова (зозулинець салеповий) Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W.Chase Вразливий Судинні рослини
85 Псевдокаліергон плауноподібний Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs Вразливий Мохоподібні
86 Псевдокаліергон трирядний Pseudocalliergon trifarium (F.Weber et D.Mohr) Loeske Зникаючий Мохоподібні
87 Пухирник малий Utricularia minor L. Вразливий Судинні рослини
88 Пухирник середній Utricularia intermedia Hayne Вразливий Судинні рослини
89 Росичка англійська (росичка довголиста) Drosera anglica Huds. Вразливий Судинні рослини
90 Росичка середня Drosera intermedia Hayne Вразливий Судинні рослини
91 Сашник іржавий Schoenus ferrugineus L. Вразливий Судинні рослини
92 Ситник бульбистий Juncus bulbosus L. Вразливий Судинні рослини
93 Ситняг сосочкоподібний Eleocharis mamillata Lindb. Вразливий Судинні рослини
94 Скорпідій скорпіоноподібний Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. Вразливий Мохоподібні
95 Смілка литовська Silene lithuanica Zapał. Неоцінений Судинні рослини
96 Сон лучний (сон чорніючий, сон богемський) Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Неоцінений Судинні рослини
97 Товстянка звичайна Pinguicula vulgaris L. Вразливий Судинні рослини
98 Тофільдія чашечкова Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. Вразливий Судинні рослини
99 Траунштейнера куляста Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Вразливий Судинні рослини
100 Хамедафна чашечкова (торфяниця чашечкова) Chamaedaphne calyculata (L.) Moench Вразливий Судинні рослини
101 Хара витончена Chara delicatula C.Agardh Рідкісний Водорості
102 Хара мохувата Chara muscosa J.Groves et Bull.-Webst. Вразливий Водорості
103 Цибуля ведмежа (черемша) Allium ursinum L. Неоцінений Судинні рослини
104 Шафран Гейфелів Crocus heuffelianus Herb. Неоцінений Судинні рослини
105 Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris L. Вразливий Судинні рослини
106 Шолудивник королівський Pedicularis sceptrum-carolinum L. Вразливий Судинні рослини
107 Шолудивник лісовий Pedicularis sylvatica L. Вразливий Судинні рослини
108 Щитолисник звичайний Hydrocotyle vulgaris L. Рідкісний Судинні рослини
109 Язичник сибірський (буковинський, український) Ligularia sibirica Cass. Вразливий Судинні рослини

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати