Розмір геному — кількість пар основ ДНК з розрахунку на гаплоїдний геном. Іноді (що невірно) поняття «розмір геному» використовується для позначення вагового змісту ДНК (у пікограммах на клітину) або загальної довжини хромосом, складаючих геном або каріотип (в цьому випадку правильніше застосовувати термін «загальна довжина геному»).


Таксон Розмір геному
(середній по таксону, пар основ)
Мікоплазми 1,62•106
Бактерії 2•106
Гриби 2•107
Neurospora crassa 4,7•107
Дріжджі 1,4•107
Нематода Caenorhabditis elegans 1•108
Комахи 2,3•109
Дрозофіла 1,8•108
Тутовий шовкопряд 5•108
Молюски 1,6•109
Костисті риби 1,4•109
Хвостаті амфібії 3,6•1010
Безхвості амфібії 2,7•109
Рептилії 1,5•109
Птахи 1,2•109
Ссавці 2,6•109
Домова миша 3•109
Людина 3•109
Голонасінні 1,6•1010
Покритонасінні 2,7•1010
Кукурудза 8•109
Лілія Lilium longiflorum 1,8•1011