Розмір

сторінка значень у проєкті Вікімедіа
Зовнішні відеофайли
1. Розміри важливі // Канал «Цікава наука» на YouTube, 16 березня 2021.
  • Кількісна оцінка. Кількісний вміст фізичної величини, обсяг чого-небудь.
  • Номер, що вказує на величину якого-небудь одягу, взуття.
  • Величина, масштаб якого-небудь явища; сила, міра вияву чого-небудь.
  • Віршовий розмір (поезія) — регулярно повторювана комбінація тих або інших елементів фонетичної будови мови, яка служить одиницею визначення віршового ритму.
  • Музичний розмір (музика) — конкретне вираження того чи іншого музичного метра в певних ритмічних одиницях; кількість долей певної довжини, що утворюють такт.
  • Розмір (дані) — у системах обробки інформації — довжинабітах, байтах) слова, програми, елемента даних.
    • Розмір програми — довжина програми в бітах, байтах, в операторах, командах або рядках.
  • Розмір кроку — у комп'ютерній графіці — відстань між сусідніми адресовними точками поверхні відображення.
  • Розмір (техніка) — числове значення лінійної величини (діаметра, довжини тощо) у вибраних одиницях вимірювання.

Джерела ред.

Див. також ред.