Робочий об'єм

загальний об’єм, який витісняється у двигуні ходом всіх поршнів

Робочий об'єм — один з найважливіших конструктивних параметрів (характеристик) двигуна внутрішнього згоряння, гідромашин тощо.

Повний цикл чотирициліндрового чотиритактного двигуна. Ударний об'єм позначено помаранчевим кольором

Робочий об'єм двигуна внутрішнього згоряння

ред.

Робочий об'єм двигуна (літраж двигуна) складається з робочих об'ємів усіх циліндрів. Тобто, це величина робочого об'єму одного циліндра помножена на кількість циліндрів.

Робочий об'єм циліндра двигуна внутрішнього згорання — це простір, який звільняє поршень при переміщенні з верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки.

Робочий об'єм гідромашин

ред.

Робочий об'єм гідромашин характеризується зміною об'єму робочих камер протягом одного циклу роботи гідромашини (наприклад, за один оберт валу). Робочий об'єм — це сумарна різниця найбільшого і найменшого значень об'єму робочих камер гідромашини за один оберт або подвійний хід робочого органу[1].

Подача насоса або витрата гідродвигуна пов'язана з робочим об'ємом таким співвідношенням (без урахування витоків):

 ,

де:

  — номінальна подача насоса (для гідродвигуна — номінальна витрата робочої рідини),
  — робочий об'єм гідромашини;
  — кількість циклів роботи гідромашини за одиницю часу (наприклад, частота обертання валу);
  — кратність роботи гідромашини, тобто кількість циклів нагнітання і всмоктування за один оберт валу.

Залежно від методики та мети визначення робочого об'єму гідромашини, розглядають такі його різновиди[1]:

  • теоретичний робочий об'єм насоса (мотора) — об'єм робочої рідини, яка нагнітається (поглинається) за один оберт вхідного (вихідного) вала чи подвійний хід робочої ланки за встановленого мінімального робочого тиску, обчислений з двох вимірювань для різних швидкостей обертання вала;
  • номінальний робочий об'єм насоса (мотора) — робочий об'єм об'ємного насоса (гідромотора, пневмомотора), округлений до найближчого значення з установленого ряду;
  • геометричний робочий об'єм насоса (мотора) — робочий об'єм, обчислений без урахування допусків, зазорів і деформацій.

Примітки

ред.
  1. а б ДСТУ 3455.2-96 Гідроприводи об'ємні та пневмоприводи. Частина 2. Об'ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення.

Джерела

ред.
  1. Гідроприводи та гідропневмоавтоматика: Підручник /В. О. Федорець, М. Н. Педченко, В. Б. Струтинський та ін. За ред. В. О. Федорця. — К: Вища школа,— 1995. — 463 с.- ISBN 5-11-004086-9
  2. Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник. — Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. — 616 с. — ISBN 966-8347-38-2