Робо́че тіло — у технічній термодинаміці газоподібна або рідка речовина, за допомогою якої відбувається перетворення будь-якої енергії для одержання механічної роботи (у двигунах), холоду (в холодильних машинах), теплотитеплових насосах).

У теоретичних розробках робоче тіло зазвичай має властивості ідеального газу.

На практиці робочими тілами теплових двигунів є: продукти згоряння вуглеводневого палива (бензину, дизельного палива тощо) у поршневих двигунах внутрішнього згоряння чи газових турбінах, або водяна пара у парових турбінах й парових машинах, що мають високі термодинамічні параметри (початкові: температура, тиск, швидкість і т. д.).

У гідравлічних (пневматичних двигунах) робочим тілом є рідина (повітря), що перебувають під тиском та/або у русі.

У холодильних машинах як робоче тіло (холодоагент) використовуються фреони, аміак, гелій, водень, азот.

У ракетобудуванні робочим тілом називають речовину, що відкидається від ракети з метою отримання імпульсу тяги. Наприклад, в електричному ракетному двигуні робочим тілом є іонізована витратна речовина.

У лазерній техніці робочим тілом називається оптичний елемент лазера, в якому відбувається формування когерентного електромагнітного випромінювання.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Константінов С. М. Технічна термодинаміка [Текст]: навч. посібник / С. М. Константінов. — К. : Політехніка, 2001. — 368 с.
  • Буляндра О. Ф. Технічна термодинаміка: Підручн. для студентів енерг. спец. вищ. навч. закладів. — К.: Техніка, 2001. — 320 с. ISBN 966-575-103-4
  • Чепурний М. М. Основи технічної термодинаміки [Текст]: підруч. для вузів / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. — Вінниця: Поділля-2000, 2004. — 351 с. — ISBN 966-8213-10-6
  • Теплотехніка: підручник для студ. вищих техн. навч. закл. / Б. Х. Драганов [та ін.]; За ред. Б. Х. Драганова. — К. : ІНКОС, 2005. — 504 с. — ISBN 966-8347-23-4
  • Швець І. Т., Кіраковський Н. Ф. Загальна теплотехніка та теплові двигуни. — К.: Вища школа, 1977. — 269 с.
  • Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2006. — 476 с. — ISBN 966-8458-26-5