Ретроспективізм

стиль в архітектурі

Ретроспективізм — традиціоналістський напрямок в архітектурі першої половини XX століття, заснований на освоєнні архітектурної спадщини минулих епох, від ренесансу і давньоруського зодчества до класицизму першої третини XIX століття (ампіру). Ретроспективізм — всесвітнє, але при цьому глибоко національне явище. У кожній країні складалися свої школи, свої стилі, тому не існує однозначного перекладу термінів і понять, пов'язаних з цим напрямком. Термін ретроспективізм — суто російський; мистецтвознавці використовують два трактування:

  • Ретроспективізм у вузькому сенсі є неокласицизм — напрям архітектури передпереворотних років (1900–1917), заснований на зверненні до російського класицизму кінця XVIII і першої третини XIX століть. Окремі ретроспектівісти спиралися на зразки італійського ренесансу (І. В. Жолтовський, частково М. М. Перетяткович) і пізнього бароко (А. І. Дмитрієв, автор будинку училища в Санкт- Петербурзі). Ретроспектівісти — неокласики (І. В. Жолтовський, В. А. Щуко, І. А. Фомін та інші) в майбутньому стануть провідними фігурами сталінської архітектури. Аналоги неокласицизму в зарубіжній практиці — американський ренесанс і колоніальне відродження в США (1876–1914) тощо
  • Ретроспективізм в широкому розумінні включає в себе і неокласицизм, і російський стиль 1900–1917 років (А. ​​В. Щусєв , С. У. Соловйов , І. О. Бондаренко і той же М. М. Перетяткович в храмі Спаса на Водах)

Див. також ред.

Література ред.

  • Ретроспективізм. / Власов В. Г. Великий енциклопедичний словник образотворчого мистецтва. — У 8 т. — СПб.: Літа, 2000.
  • Кириков Б. М. Архітектура Петербурга кінця XIX — початку XX століття: Еклектика. Модерн. Неокласицизм. — СПб.: «Коло», 2006. — ISBN 5-901841-36-0.
  • Брумфілд У. К. Антимодернізм і відродження класицизму в російській архітектурі. / / Підприємництво і міська культура в Росії. 1861–1914: збірник. / Упоряд.: У. Брумфілд, Б. Ананьич, Ю. Петров .. — М.: Три квадрата, 2002. — С. 140–163. — (Підручник для вузів). — 1000 екз. — ISBN 5-94607-011-8