Республіканець (журнал)

«Республіканець» — теоретичний журнал Львівської обласної організації Української республіканської партії.

«Республіканець»
Країна видання Україна
Тематика політологія, історія
Мова українська
Адреса редакції Львів
Головний редактор Юрій Киричук
Засновник Львівська обласна організація
Української республіканської партії

Історія ред.

Видання засноване 1991 року[1]. Протягом 1991—1995 років вийшло 14 номерів:

 • 1991 — № 1 і № 2;
 • 1992 — № 3;
 • 1993 — № 4, № 5, № 6 і № 7/8;
 • 1994 — № 9, № 10 і № 11/12;
 • 1995 — № 13/14.

Наклад окремих випусків сягав 5 тисяч примірників (№ 10 за 1994 рік).

А.В. Кожанов, зокрема, зазначає, що ще у лютому 1990 року почала виходити газета секретаріату УРП «Визволення», однак у червні 1991 р. Левко Лук'яненко висловив претензії до «Визволення», у якому через політичну незрілість її автора Р. Коваля, з’явилося кілька сумнівних статей, що сіяли серед читачів зовсім невірне уявлення про УРП, тому партія повинна започаткувати власний журнал. Журнал планувався потужним суспільно-політичним виданням на зразок «Українського вісника», в якому висвітлювалися б теоретичні засади національної ідеології, погляди лідерів організації, твори патріотичної тематики. Питання теорії і політичної практики УРП репрезентовано у журналі Львівського відділення УРП «Республіканець», що почав видаватися з 1991[2].

Редакційна колегія ред.

Головним редактором журналу був Юрій Киричук. До складу редакційної колегії в різні роки входили: Тарас Батенко (заступник головного редактора), Мирослав Греділь, Іван Гриновець (комерційний директор), Михайло Павлишин, Олег Павлишин, Євген Болтарович, Андрій Гречило, Ігор Кулик, Юрій Пачковський, Степан Рутар, Петро Стецюк, Володимир Трофимович, Юрій Туранський та інші.

Зміст видання ред.

У кожному випуску журналу статті подавалися в окремих тематичних блоках, присвячених сучасній політиці, проблемам економіки, а також у розділах «Життя і право», «Філософія», «З історії української правової думки», «Погляд в історію», «Культура — мистецтво» тощо[3].

Вплив ред.

Видання справило значний вплив на становлення теоретичних та організаційних засад нової демократичної України[4]. Публікації журналу зробили внесок у процес державотворення в Україні[5]. Становлять історичну та наукову цінність, є в списках рекомендованої літератури для вивчення історичних дисциплін[6], цитуються в підручника[7], наукових статтях[8][9][10] та дисертаціях[11].

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Кожанов, А. В. (2018). Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку (укр.). ISSN 2312-217X. Процитовано 10 січня 2020.
 2. Там само, с. 34.
 3. Сайт УГТ
 4. Підкова І. «Замах на президентство». Участь демократичних- сил у президентській кампанії 1991 року.//Вісник Львівського університету, серія історична. 2011. Вип. 46. — С. 198–231.
 5. Шульга Т.С. Українська націонал-демократія та кримське питання в першій половині 1990-х рр.: на роздоріжжі між raison d’état і демократичним ідеалом.//Український історичний журнал, №4(511), 2013. - С. 40-47.
 6. [3041[caf_discipl_id]=1162&commands[3041]=item Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу «Історія суспільно-політичної думки в Україні»//Каф. історії України ЧНУ]
 7. Політичні партії: теорія та функціональні практики : [Навчальний посібник] / Новакова О. В., Агафонова Г. С., Моїсеєва А. С., Струнін П. А. ― Луганськ : Вид-во СНУ ім..В.Даля, 2014. ― 300 с.
 8. Петро Вівчарик. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПАНА КАЧАЛИ//УКРАЇНА-ЄВРОПА-СВІТ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Випуск 18. Тернопіль, 2016. — С. 197-201.
 9. Вербицький Б. Д. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БОГДАНА ГОРИНЯ В 1992–1994 РР.//Гілея. Історичні науки. - Вип. 139., К., 2018.
 10. С. В. Адамович. СПРОБИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ (1990-2012 pp.)//Прикарпатський вісник НТШ, - №3 (23), 2013. - С. 9-21.
 11. СЛОБОДЯН Олександр Трохимович СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ.1990-червень 1996 рр.//Автореф. дис. канд. іст. наук. К., 1998[недоступне посилання]