Релігійна дискримінація — обмеження людей у правах за ознакою їхньої релігійної приналежності. У ряді країн, де представлені декілька релігійних общин, дискримінація зазвичай супроводжується релігійною стратифікацією, коли на соціальній драбині общини мають вищий чи нижчий статус одна відносно одної.

Історичний огляд ред.

Стародавній світ ред.

У стародавньому світі релігійна приналежність зазвичай збігалася з етнічною. Від чужоземців не вимагалось вшанування місцевих богів, оскільки вони вважалися покровителями лише місцевого населення. Ставлення до чужих богів було різним: в одних випадках вони сприймалися як демони(так, санскритське слово «дева» — божество має те ж походження, що й перське «дев» — диявол), в інших — як просто «не свої», але реально існуючі боги (таким було відношення древніх греків до богів сусідніх народів — фракійців, фригійців та ін.), які в ряді випадків могли запозичуватися, у третіх — вони могли ототожнюватись із місцевими богами (так, етруські та римські боги, на початку маючи оригінальне походження та культи, були ототожнені з грецькими, а зв'язана з ними міфологія адаптована до грецьких уявлень, наприклад, Зевс — Тін — Юпітер, Гера — Уні — Юнона, та ін.). Релігійна приналежність рабів зазвичай власників не цікавила.

В Древньому Римі широке поширення одержав синкретизм, коли боги переможених народів приєднувалися до римського пантеону.

Біблія — один із найдавніших релігійних текстів, як проголосила нетерпимість за релігійним, а не етнічним принципом. Древні євреї знищували жителів Єрихону та ряду інших міст на підставі того, що Бог дарував їм землю обітовану, а язичники-іновірці займали її неправомірно.

Середні віки ред.

З поширенням монотеїзму поширилась та була узаконена також і релігійна дискримінація. Прогресивним кроком було те, що інші народи стали сприйматись не як чужі в принципі, а як потенційні об'єкти для навернення. Однак відмова від навернення накладала цілий ряд обмежень, пов'язаних з оподаткуванням, елементарними правами та ін. Великі громади іновірців або взагалі були неможливі, або вони відгороджувалися від решти населення (див. Гетто). Перехід в іншу віру, як правило, вважався найважчим злочином. З іншого боку, на общини іновірців не поширювалась юрисдикція панівної церкви, іновірці не могли бути засуджені за єресь (проте могли бути засуджені за спробу конверсії у свою віру).

Новий час ред.

Сучасна історія ред.

Ісламські держави ред.

Християнські, буддійські та інші меншини ред.
Гноблення шиїтів ред.

Шиїти традиційно мали в арабських державах нижчий статус, чим суніти, та були обмежені в можливостях займати ряд посад. Посилення статусу шиїтів у ряді арабських держав у XX ст. (Ліван, Сирія, Ірак) привело до запеклих сутичок між ними та сунітами, які не бажали втрачати привілейований статус. Панісламські екстремістські організації (наприклад, Аль-Каїда) сприймають шиїтів як суперників та здійснюють терор проти них.

Північний Кавказ ред.
Євреї та арабські держави ред.
Європа від епохи Просвітництва до кінця Другої світової війни ред.
США ред.

У США законодавчо закріплена свобода віросповідання, однак принцип «політичної коректності» приводить до того, що святкування релігійних свят все частіше стає можливим лише в приватному колі.

Вчення ряду християнських конфесій суперечить законодавству(свідки Єгови — переливання крові, адвентисти — служба в армії, та ін.).

Ряд традиційних індіанських культів стикається з обмеженнями в результаті застосування екологічного законодавства.

Південна і Південно-Східна Азія ред.

Індія ред.
Китай ред.

Дискримінація конкретних конфесій ред.

Антихристиянство ред.

Негативне ставлення до християн чи християнства, підтримуване як окремими людьми, так і цілими групами. До цього терміну також відносяться сатанізм та дияволопоклонство, але це лише часткові прояви антихристиянської дискримінації.

Антиюдаїзм ред.

Термін для вираження ворожості стосовно юдеїв, окремо від етнічних євреїв, зазвичай не вживається таке ставлення включається в поняття релігійного антисемітизму. В середньовіччя в Європі був поширений масовий християнський антисемітизм. В наші дні дискримінація за ознакою ставлення до юдаїзму характерна для декількох мусульманських держав.

Антиязичництво ред.

Антиатеїзм ред.

Див. також ред.

Література ред.

 • Davidson, James D. and Ralph E. Pyle, 2005. "Social Class," pp. 185-205 in Helen Rose Ebaugh (editor), Handbook of Religion and Social Institutions.
 • Davidson, James D., 2007. "Religious Stratification: Its Origins, Persistence, and Consequences," presidential address, Association for the Sociology of Religion (August).
 • Davidson, James D., Rachel Kraus, Scott Morrissey, 2005. «Presidential Appointments and Religious Stratification in the United States, 1789–2003.» Journal for the Scientific Study of Religion, (December): 485–495.
 • Pyle, Ralph E. and Jerome R. Koch, 2001. "The Religious Affiliation of American Elites, 1930s to 1990s," Sociological Focus (May): 125–137.
 • Pyle, Ralph E., 1996. Persistence and Change in the Protestant Establishment.
 • Pyle, Ralph E. and James D. Davidson, 2003. "The Origins of Religious Stratification in Colonial America," Journal for Scientific Study of Religion, (March): 57-75.
 • Weber: «The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism — Class, Status, Party».
 • Darnell, Alfred and Darren F. Sherkat. 1997. «The impact of Protestant fundamentalism on educational attainment.» American Sociological Review 62 (April): 306–315.
 • Davis, Kingsley and Wilbert E Moore, 1945. "Some Principles of Stratification," American Sociological Review 10(April): 242-49.
 • Mosca, Gaetano. Arthur Livingston, ed., «The Ruling Class», translated by Hannah D. Kahn (NewYork: McGraw-Hill, 1939), pp. 50-54,56-62,65-66.
 • Sherkat, Darren F. and Alfred Darnell. 1999. "The effects of parents’ fundamentalism on children's educational attainment: Examining differences by gender and children's fundamentalism," Journal for the Scientific Study of Religion 38(1): 23-35.
 • Granovetter: «The Strength of Weak Ties.»
 • Tim B. Heaton and Marie Cornwall. «Religious Group Variation in the Socioeconomic Status and Family Behavior of Women.»
 • Christian Smith and David Sikkink. «Social Predictors of Retention in and Switching From the Religious Faith of Family of Origin: Another Look Using Religious Tradition Self-Identification.»
 • Суворов Н. С. Учебник церковного права. — Москва, Печатня А. И. Снегиревой, 1908 г.

Посилання ред.