Реляційна система керування базами даних

СКБД на основі реляційної моделі

Реляційна система керування базами даних (РСКБД; інакше Система керування реляційними базами даних, СКРБД) — СКБД, що керує реляційними базами даних.

Поняття реляційний (англ. relation — відношення) пов'язане з розробками відомого англійського спеціаліста в області систем баз даних Едгара Кодда (Edgar Codd).

Ця модель характеризується простотою структури даних, зручним для користувача табличним представленням і можливістю використання формального апарату алгебри відношень і реляційного обчислення для обробки даних.

Реляційна модель орієнтована на організацію у вигляді двовимірних таблиць. Кожна реляційна таблиця являє собою двовимірний масив і має такі властивості:

  • кожний елемент таблиці — один елемент даних
  • всі комірки в стовпці таблиці однорідні, тобто всі елементи в стовпці мають однаковий тип
  • кожний стовпець має унікальне ім'я
  • однакові рядки в таблиці відсутні
  • порядок наступності рядків і стовпців може бути довільним

Базовими поняттями реляційних СКБД є:

Див. також

ред.

Посилання

ред.

Література

ред.
  • К. Дж. Дейт. Введення в системи баз даних