Рекреаці́йна дія́льність — управлінські та економічні заходи, що спрямовані на використання вільного часу для оздоровчої, лікувальної та культурної діяльності.

Етапи розвитку рекреаційної діяльності ред.

 1. Передісторія рекреації;
 2. XIX — початок ХХ ст. — етап елітарної рекреації. Зародження масового туризму;
 3. Поч. ХХ — Другої Світової Війни — масова рекреація, як активний спосіб відпочинку;
 4. Після Другої Світової Війни до поч. XXI ст. — етап розвитку рекреаційної діяльності;
 5. Етап перетворення рекреаційної діяльності — потужне соціо-культурне явище рекреаційної географії виступає як комунікаційний складник глобалізаційних процесів.

Передумови потужного розвитку рекреаційної діяльності в сучасний час ред.

 1. Збільшення вільного часу
 2. Зростання потреб людей у рекреації
 3. Рекреаційні послуги стали доступнішими для різних верств населення

Фактори, які стимулюють рекреаційну діяльність ред.

 1. Соціально-економічні (доступність послуг та ціни на них);
 2. Демографічний чинник (статево-вікова група населення);
 3. Форма зайнятості рекреантів;
 4. Ресурсно-екологічні особливості регіону;
 5. Геополітичні фактори (безпека території);
 6. Соціально-психологічні фактори (мова, ментальність);

Властивості рекреаційної діяльності ред.

 1. Функціональна різноманітність;
 2. Комбінування видів рекреації(найбільш можливі на морі);
 3. Циклічність(можливість повторення рекреації через певний проміжок часу).

Функції рекреаційної діяльності ред.

 1. Медико-біологічні
 2. Соціокультурні
 3. Екологічні
 4. Економічні

Класифікація ред.

 1. Основна одиниці — мотив (потреби в рекреації)
 2. Оздоровча рекреація (спортивна, активно-відпочинкова і т. д.)
 3. Культурно-пізнавальна
 4. Розважальна

Класифікація за ресурсами і за характером їх використання ред.

 1. Лікувальна рекреації:
  1. Кліматолікування;
  2. Бальнеолікування;
  3. Грязелікування;
 2. Оздоровча рекреація:
  1. Маршрутопрогулянкова;
  2. Спортивна;
  3. Водноспортивна;
  4. Рибальство/полювання;
  5. Купально-пляжна;
 3. Культурно-пізнавальна рекреація:
  1. Натуралістична
  2. Культурно-історична
 4. Розважальна рекреація:
  1. Театрально-концертна
  2. Активно-відпочинкова
  3. Гастрономічна
  4. Шопінгова

Класифікація рекреаційної діяльності ред.

За характером використовуваних транспортних засобів Автомобільна (індивідуальна), автобусна, авіаційна (рейсова і чартерна), залізнична, теплохідна (морська, річкова, круїзна)
За ступенем рухливості - Стаціонарна — Кочова
За кількістю учасників - Індивідуальна — Групова
За віковою ознакою  — Дитяча — Доросла — Змішана
За характером організації - Регламентована (планова) — Самодіяльна: організована, неорганізована
За сезонністю  — Цілорічна — Сезонна: літня, зимова
За територіальною ознакою  — Приміська (місцева) — Внутрішньорайонна (загальнодержавна) — Міжнародна
За тривалістю  — Короткочасна — Тривала
За правовим статусом  — Національна (внутрішня) — Міжнародна (іноземна)
За характером використання рекреаційних ресурсів - Кліматолікувальна, бальнеологічна, грязелікувальна — Маршрутна, прогулянкова і спортивна, промислово-прогулянкова, купально-пляжна, водно-спортивна, водно прогулянкова, підводне плавання, риболовля, мисливська, гірськолижна, альпінізм — Натуралістична, культурно-історична
За головним мотивом рекреації  — Лікувальна — Оздоровча і спортивна — Пізнавальна

Джерела ред.