Регулюва́ння (економі́чне) — державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.

У економіці розрізняють бюджетне, валютне, монетарне, податкове регулювання, протекціонізм, локалізацію, створення вільних економічних зон , створення державних підприємств та інші форми економічного регулювання.

Економічне регулювання поширюється на ціни, створення нових підприємств і вихід їх на ринок чи на послуги, надані визначеною галуззю, наприклад, на телефонний зв'язок.

Принципом, який обгрунтовує економічне регулювання (взагалі — втручання держави в економіку) — неспроможність ринку (фіаско ринку), тобто виправлення помилок ринкового механізму. Тобто, економічне (державне) регулювання може бути доцільним тільки якщо добровільний обмін (ринок) не вирішує задачі оптимального розподілу ресурсів. Економічне регулювання завжди породжує викривлення у роботі ринкового механізму.

Економічне регулювання є синонімом ринкового (економічного) інтервенціоналізму — державного втручання в економіку в різноманітних формах.

Див. також

ред.

Література

ред.
  • Державне регулювання економіки: Підруч. для вищ. навч. закл. / І. Р. Михасюк, А. Ф. Мельник, М. І. Крупка, З. М. Залога; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Атіка: Ельга-Н, 2000. — 592 c. — Бібліогр.: с. 572—585.
  • Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія / автор. кол.; В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович, Е. В. Расюк, А. В. Савченко, В. Л. Федоренко (кер.) та ін.; за ред. проф. Ю. В. Ковбасюка і проф. В. Л. Федоренка. — К.: Видавництво Ліра-К, 2016. — 524 с.
  • Золотарев, Владимир. Что страшнее — государственные расходы или регулирование? Опыт «скандинавского социализма» [Архівовано 20 серпня 2019 у Wayback Machine.]. — Контракти.UA — 07.03.2019 (рос.)
  • Нестерович В. Ф. Конституційно-правові засади інституту лобіювання: зарубіжний досвід та перспективи для України: Монографія / В. Ф. Нестерович. — Луганськ: РВВ ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка, 2010. — 752 с.
  • Нестерович В. Ф. Стандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання / В. Ф. Нестерович // Історико-правовий часопис. — 2016. — № 1. — С. 75-79
  • Райко, Ральф. Освобождение от государства-паразита [Архівовано 21 вересня 2020 у Wayback Machine.] / Переклад Н. Афончіної, редактор В. Золотарьов // Liberty Education Project, 11.08.2019 (рос.)