Відкрити головне меню

Реальний час — режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Основні терміниРедагувати

Приклади часових характеристик і пов'язаних з ними обмеженнями:

  • дедлайн, англ. deadline — граничний термін завершення якоїсь роботи;
  • латентність, англ. latency (від лат. latentis — прихований, невидимий) — крайній термін (дата та/чи час), до якого повинна бути виконана задача, час відгуку (затримка реакції) системи на зовнішні події;
  • джитер, (від англ. jitter — тремтіння) — розсіювання значень часу відгуку, у телекомунікаційних технологіях розсіювання максимального і мінімального часу проходження пакету від середнього[1].

ВидиРедагувати

Також використовуються поняття:

  • жорсткий реальний час — режим роботи системи, при якому порушення часових обмежень рівнозначно відмові системи і веде до неможливості вирішення поставленої задачі;
  • м'який реальний час — режим роботи системи, при якому порушення часових обмежень призводять до зниження якості роботи системи.

Будь-яка система називається системою реального часу (СРЧ), якщо правильність її функціювання залежить не тільки від логічної коректності обчислень, але і від часу, за який ці обчислення проводяться. Тобто для подій, що відбуваються у такій системі, те, коли ці події відбуваються, так само важливо, як логічна коректність самих подій. У цьому випадку вважають, що система працює у режимі реального часу.

Особливості створення систем керування реального часуРедагувати

Система керування, що працює у реальному часі, повинна зібрати дані, провести їх обробку за заданими алгоритмами і видати керувальні впливи за такий проміжок часу, який забезпечує успішне вирішення поставлених перед системою завдань.

Основною особливістю є необхідність використання спеціалізованих програмних, апаратних та алгоритмічних рішень:

Приклади систем, що працюють у реальному часіРедагувати

Приклади систем, що працюють в режимі реального часу:

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати