Реакція нейтралізації

Реа́кція нейтраліза́ції (від лат. neuter — ні той, ні інший) — реакція взаємодії кислоти з основою, в результаті якої утворюються сіль та вода, один з типів кислотно-основних реакцій. Будь-яка реакція нейтралізації зводиться до взаємодії іонів та з утворенням малодисоційованого електроліту Н2О.

Наприклад:

В іонному вигляді рівняння записують так:

Розчин стає нейтральним, якщо були взяті сильні кислоти і основи.

Приклади ред.

Взаємодія слабкої кислоти і сильної основи:

 

Взаємодія сильної кислоти зі слабкою основою:

 

Реакція слабкої кислоти і слабкої основи:

 

Застосування ред.

Нейтралізація лежить в основі низки найважливіших методів титриметричного аналізу — ацидиметрії.

Джерела ред.

Г. П. Хомченко. Посібник з хімії для вступників до вузів. К.: А. С.К. 2003. С. 168. ISBN 966-539-424-X