Реакти́вний о́пір (реактанс англ. reactance) — величина, яка характеризує опір, що надається змінному струму електричною ємністю та індуктивністю кола чи його ділянки.

Вимірюється в Омах.

ПоясненняРедагувати

Змінний струм, на відміну від постійного струму, проходить через конденсатор. Але струм у конденсаторі, так званий струм зміщення, максимальний не тоді, коли до конденсатора прикладена найбільша напруга, а тоді, коли напруга найшвидше змінюється (при збільшенні частоти струм у колі збільшується).

При проходженні струму через котушку струм мінімальний при найбільшій зміні напруги (при збільшенні частоти струм у колі зменшується).

Змінний струм у конденсаторі й котушці має ще ту особливість, що він не призводить до втрат енергії, якщо знехтувати звичайним активним опором.

Для опису опору цих елементів змінному струму вводиться залежна від частоти величина — реактивний опір X.

Для індуктивності L

 .

Для ємності C

 .

Тут ω = 2*π*f — циклічна частота, f — лінійна частота.

Реактивний опір синусоїдальному струму при послідовному з'єднанні індуктивного і ємнісного елементів кола, дорівнює

 ,

де   — кутова частота,   і   — індуктивність і ємність.

Реактивний опір поряд із активним опором є складовою частиною імпедансу

 ,

де Z — імпеданс, R — активний опір, i — уявна одиниця.

Співвідношення між активним й реактивним опором дозволяють визначити зміну фази змінного струму на ділянці кола.