Реагентна обробка нафтових свердловин

Реагентна обробка нафтових свердловин. Для інтенсифікації нафтовидобутку використовують органічні і мінеральні речовини в рідкій або твердій фазі. За механізмом взаємодії з кольматуючими (що закупорюють) утвореннями — це мінеральні (глинисті) або органічні (парафіни, смоли, асфальтени) утворення, що випадають в твердій фазі в поровому просторі і каналах фільтрації. Реагенти можуть бути поділені на такі типи:

 •  — Кислотної дії, розчинна спроможність яких заснована на кислотних властивостях водного розчину, що визначаються концентрацією іонів водню;
 •  — Окисно-відновної дії, реакції яких засновані на перенесенні електронів від відновлювача до окиснювача, що супроводжується зміною фазового стану компонентів, що входять до складу реагуючих речовин;
 •  — Комплексної дії, що забезпечують утворення розчинних комплексних сполук за участю моно- і полівалентних металів;
 •  — Поліфункціональні реагенти. Їх розчинна здатність заснована на поєднанні кислотного і окислювально-відновної дії на кольматуючі утворення і породи продуктивного пласта.

Крім того, застосовують поверхнево-активні речовини, наприклад Стеарокс.

У результаті реагентної обробки 1139 нафтових свердловин «Татнафти» їх дебіт в середньому зріс в 2,5 рази, і додатковий видобуток нафти склав 1110 т при успішності обробок 83,5%. При цьому тривалість ефекту склала в середньому 21 місяць.

ЛітератураРедагувати

 • Табаченко М. М. та ін.. Фізико-хімічна геотехнологія. Дніпропетровськ. 2012. 310 с.
 • Російсько-український нафтогазопромисловий словник : 13 000 термінів / уклад.: В. С. Бойко, І. А. Васько, В. І. Грицишин [та ін.]. – Київ : Знання, 1992. – 175 с.
 • Розробка та експлуатація нафтових родовищ : підручник для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. – Київ : ІСДО, 1995. – 496 с.
 • Довідник з нафтогазової справи / за заг. ред. В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – Львів : Місіонер, 1996. – 620 с.
 • Тлумачно-термінологічний словник-довідник з нафти і газу : (5-ти мовний укр.-рос.-англ.-фр.-нім.) : в 2 т. / В. С. Бойко, Р. В. Бойко. – Київ, 2004-2006. - Т. 1 : А-К : близько 4800 ст. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2004. - 551 с.
 • Розробка та експлуатація нафтових родовищ : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. – Вид. 4-те, допов. – Київ : Міжнар. екон. фундація, 2008. – 484 с.
 • Проектування експлуатації нафтових свердловин : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 784 с. : рис., табл.
 • Технологія розробки нафтових родовищ : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2011. – 509 с.
 • Технологія видобування нафти : підруч. для студентів ВНЗ / В. С. Бойко. – ІваноФранківськ : Нова Зоря, 2012. – 827 с.
 • Наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу : [монографія] / Гришаненко В. П., Зарубін Ю. О., Дорошенко В. М., Гунда М. В., Прокопів В. Й., Бойко В. С. [та ін.]. – Київ : Науканафтогаз, 2014. – 456 с. : іл., рис., табл.