Радіотехнічний факультет НТУУ «КПІ»

Радіотехнічний факультет
RTF KPI logo.svg

Герб факультету

Скорочена назва
РТФ НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»
Основні дані
Засновано 1930
Приналежність Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Заклад Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Декан Доцент Антипенко Р. В.
Кількість кафедр 4
Студенти 550
Сфера діяльності Технічна освіта та наука
Контакти
Адреса 03056, м. Київ, вул. Політехнічна 12, корпус 17
Телефон деканату +38 (044) 204-86-87,
+38 (044) 204-92-93
Веб-сторінка rtf.kpi.ua
E-mail rtf@kpi.ua

Радіотехні́чний факульте́т КПІ ім. Ігоря Сікорського — один з факультетів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями і напрямками, що пов'язані з радіотехнікою та електронікою.

Історія[1][2][3]Редагувати

Радіотехнічний факультет було створено на базі радіолабораторії електротехнічного факультету Київського політехнічного інституту, яку заснував В. В. Огієвський у 1921 році. У 1928 році відбувся перший випуск інженерів-електриків з радіоспеціальності. У 1930 році електротехнічний факультет було виділено та реорганізовано в Київський енергетичний інститут, в якому було створено радіотехнічний факультет і кафедру радіотехніки. Факультет і кафедру очолив проф. В. В. Огієвський. 1930 рік вважається роком народження радіотехнічного факультету КПІ. З 1931 року почався регулярний випуск радіоінженерів.

У 1943 році кафедру радіоприймальних пристроїв очолив Н. П. Воллернер. У цей період факультет виконує важливі оборонні науково-дослідні роботи. Деканом радіотехнічного факультету і завідуючим кафедрою радіотехніки на той час був професор С. І. Тетельбаум, який пізніше у 1949 році створив науковий напрям з електроніки надвисоких частот.

Декани радіотехнічного факультету: [3]

 • професор В. В. Огієвський (1930 – 1934, 1941, 1944 – 1962 роки);
 • Н. А. Правдолюбов, Ф. Ф. Шапошніков, Л. А. Радченко (1938 – 1941);
 • професор С. І. Тетельбаум (1943 – 1944);
 • професор Я. К. Трохименко (1962 – 1963);
 • професор Ю. В. Михацький (1964 – 1970);
 • професор В. О. Гойжевський[4] [5](1970 – 1973);
 • професор В. П. Тараненко (1974 – 1988);
 • професор В. І. Правда (1989 – 2004);
 • професор Є. А. Нелін (2004 – 2005);
 • професор О. І. Рибін[6] (2005 – 2016 );
 • доцент Р. В. Антипенко (з 2016).

З 2008 року на РТФ введено чотири іменних стипендії імені В. В. Огієвського для студентів, які мають вагомий внесок в науково-технічну роботу, що виконується кафедрами.

Спеціальності та спеціалізації підготовкиРедагувати

Радіотехнічний факультет готує фахівців за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" та спеціалізаціями:

 • Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки.[7] Спеціальність спрямована на підготовку спеціалістів в галузі автоматизованого проектування і технології мікропроцесорної, мікросистемної та наносистемної радіоелектронної техніки, математичних методів та програмних засобів інформаційних, технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня. Спеціалізація «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» відповідає спеціальності «Electronics Engineering Technology» університетів Європи та США, що базується на сучасних концепціях розвитку інтелектуальних (smart, intelligent) радіоелектронних технологій, у тому числі на глобальній концепції Internet of Things. Студенти поглиблено вивчають інтелектуальні системи, принципи інтелектуалізації радіоелектронної техніки на основі програмованих мікропроцесорів, конструкторсько-технологічні основи телекомунікаційної радіоелектронної техніки, інтелектуальні технології в функціонуванні радіоелектронної техніки, в її проектуванні, виготовленні та експлуатації, основи мікро- та наносистемної техніки, програмно-апаратні засоби універсального і спеціального призначення для проектування та експлуатації телекомунікаційної радіоелектронної техніки.
 • Радіозв'язок і оброблення сигналів.[8] Студенти вивчають цифрову та аналогову радіоелектронну апаратуру; програмування мікроконтролерів і мікрокомп’ютерів; адаптивні, програмно-конфігуровані та спеціальні системи радіозв’язку, сучасні інформаційні технології. Оброблення сигналів в комунікаційних системах, радіомоніторинг, методи та алгоритми цифрового оброблення багатовимірних сигналів: виявлення, розпізнавання та реставрація сигналів та образів, складні алгоритми цифрової фільтрації. Системи штучного інтелекту і нейронні мережі в обробленні сигналів.
 • Радіосистемна інженерія.[9] Студенти оволодівають системним підходом і набувають компетентностей у створенні та експлуатації найрізноманітніших бездротових систем передачі і приймання інформації, включаючи супутникові інформаційні системи, наземні системи мобільного зв'язку, радіоINTERNET, біомедичні радіосистеми, радіотелескопи, системи радіокерування об’єктами цивільного та військового призначення, радари різного призначення, системи радіоелектронної боротьби тощо. Це забезпечується поглибленим вивченням теорії аналогових і цифрових сигналів та процесів у радіотехніці і телекомунікаціях, фундаментального курсу електродинаміки та поширення радіохвиль, теоретичних основ, комп'ютерного проектування та шляхів інженерної реалізації пристроїв і систем випромінювання, приймання та просторово-часового оброблення інформації.
 • Радіотехнічні інформаційні технології.[10] Спеціалізація надає можливість студентам отримати спеціальні знання з побудови різноманітних сучасних та перспективних радіотехнічних інформаційних систем: передачі інформації — до яких відносяться системи сучасного телебачення DVB-S2, DVB-T2, системи мобільного зв’язку другого (GSM), третього (UMTS) та четвертого (WiMax, LTE) поколінь, локального зв’язку між пристроями по WiFi, Bluetooth; видобування інформації — до яких відносяться радіолокаційні системи, радіонавігаційні системи - такі як GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, системи дистанційного зондування навколишнього середовища, системи розвідки радіотехнічних засобів та ін.; інформаційного забезпечення систем управління; руйнування інформації противника і захисту власної інформації.

Форми навчанняРедагувати

Навчання студентів на факультеті здійснюється за такими формами:

 • Денна/бюджет
 • Денна/контракт
 • Заочна/бюджет
 • Заочна/контракт

Структура факультетуРедагувати

КафедриРедагувати


Кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури — КіВРА[11] Редагувати

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Нелін Є. А.
Кафедрі КіВРА в 2013 році виповнилося 45 років.

Навчальні лабораторії:

 • Лабораторії систем автоматизованого проектування - ауд. 402/404
 • Лабораторії мікроелектроніки - ауд. 408/410/302
 • Лабораторія радіоконструювання - ауд. 301
 • Лабораторія технології РЕЗ - ауд. 306
 • Лабораторія біомедичних досліджень - ауд. 310
 • Науково-навчальна лабораторія мікрохвильової радіометрії - ауд. 312

Наукова робота

 • Електромагнітна сумісність електронної апаратури;
 • Системи аналогового та цифрового запису і відтворення інформації;
 • Проектування пристроїв і систем функціональної мікроелектроніки та наноелектроніки. Кристалоподібні пристрої обробки сигналів;
 • Використання електромагнітного поля ВЧ та НВЧ діапазону в сучасних технологіях.

Викладачі кафедри:

 1. д.т.н., проф. Нелін Євгеній Андрійович
 2. д.т.н., проф. Зіньковський Юрій Францевич[12]
 3. д.т.н., проф. Уваров Борис Михайлович
 4. д.т.н., проф. Яненко Олексій Пилипович
 5. к.т.н., доц. Адаменко Юлія Федорівна
 6. к.т.н., доц. Богомолов Микола Федорович
 7. к.т.н., доц. Дем'яненко Петро Опанасович
 8. к.т.н., доц. Дюжаєв Леонід Петрович
 9. к.т.н., доц. Євграфов Дмитро Вікторович
 10. к.т.н., доц. Коваль Анатолій Васильович
 11. к.т.н., доц. Перегудов Сергій Миколайович
 12. к.т.н., доц. Прищепа Микола Михайлович
 13. к.т.н., доц. Савенко Ярослав Владиславович
 14. к.т.н., доц. Тарабаров Сергій Борисович
 15. к.т.н., ст. викл. Зінченко Максим Вячеславович
 16. к.т.н., ст. викл. Назарько Анатолій Іванович
 17. к.т.н., ст. викл. Шульга Аліна Вікторівна
 18. ст. викл. Артеменко Володимир Степанович
 19. ст. викл. Адаменко Володимир Олексійович
 20. ст. викл. Непочатих Юрій Васильович
 21. ст. викл. Новосад Андрій Анатолійович
 22. ст. викл. Попсуй Володимир Ілліч
 23. асистент Головня Вікторія Мілентіївна
 24. асистент Зінгер Яна Леонідівна
 25. асистент Нікітчук Артем Валерійович

Кафедра теоретичних основ радіотехніки — ТОР[13] Редагувати

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф.

Дисципліни, що викладають викладачі кафедри:

 1. Основи теорії кіл;
 2. Сигнали та процеси у радіотехніці;
 3. Основи радіоелектроніки;
 4. Основи метрології та радіовимірювань;
 5. Електродинаміка та поширення радіохвиль;
 6. Пристрої НВЧ та антени;
 7. Антенні системи;
 8. Супутникові інформаційні системи;
 9. Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури;
 10. Технічна діагностика;
 11. Медичні радіоелектронні системи та комплекси;
 12. Сенсорні пристрої;
 13. Методи обробки біоінформації.

Викладачі кафедри:

 1. проф. Дубровка Федір Федірович
 2. проф. Найденко Віктор Іванович
 3. проф. Шарпан Олег Борисович
 4. доц. Вунтесмері Володимир Сименович
 5. доц. Репа Федір Михайлович
 6. доц. Мартинюк Сергій Ефстафєвич
 7. доц. Купрій Олександр Михайлович
 8. доц. Макаренко Олександр Сергійович
 9. доц. Гололобов Валерій Павлович
 10. доц. Юрченко Михайло Сергійович
 11. доц. Гусєва Олена Володимирівна
 12. ст. викл. Павлов Олег Ігоревич
 13. ст. викл. Ястребов Микола Ігоревич
 14. ст. викл. Смирнов володимир Павлович
 15. ст. викл. Гребеньков Микола Васильович
 16. ст. викл. Овсяник Юрій Антонович
 17. ст. викл. Герасименко Констянтин Васильович
 18. асистент Булашенко Андрій Васильович
 19. асистент Захарченко Оксана Степанівна
 20. асистент Василенко Дмитрій Олексійович
 21. асистент Гоголь Вікторія Олегівна

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів — РОС[14] Редагувати

Завідувач кафедри: к.т.н., доц. Іванюк Наталія Олександрівна

Кафедрі РОС в 2014 році виповнюється 69 років.

Першим завідувачем кафедрою був доцент, кандидат технічних наук Наум Пилипович Воллернер.

За роки існування кафедрою підготовлено 5 докторів наук, понад 75 кандидатів технічних наук; видано 40 підручників, навчальних посібників, монографій,

одержано близько 100 авторських свідоцтв на винаходи, опубліковано понад 1200 наукових праць (наукових статей, методичних вказівок, звітів НДР).

Викладачі кафедри:

 1. д.т.н., проф. Рибін Олександр Іванович[6]
 2. к.т.н., доц. Антипенко Руслан Володимирович
 3. к.т.н., доц. Мовчанюк Андрій Валерійович
 4. к.т.н., доц. Могильний Сергій Борисович
 5. к.т.н., доц. Мосійчук Віталій Сергійович
 6. к.т.н., доц. Руденко Наталія Миколаївна
 7. к.т.н., доц. Сєдов Сергій Олексійович
 8. ст. викл. Бондаренко Геннадій Іванович
 9. ст. викл. Лубковський Віктор Миколайович
 10. ст. викл. Першин Микола Олексійович
 11. асистент Іванюк Наталія Олександрівна
 12. асистент Сушко Ірина Олександрівна

Дисципліни кафедри:

 1. Загальна фізика
 2. Цифрові пристрої 1, 2, 3
 3. Цифрове оброблення сигналів
 4. Схемотехніка електронних апаратів 1, 2
 5. Аналогові електронні пристрої
 6. Інтроскопія біооб'єктів та методи відображення біоінформації
 7. Системи відображення інформації
 8. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури
 9. Конструювання та технологія радіоелектронної апаратури
 10. Радіоприймальні пристрої
 11. Мікроконтролерне керування електронної апаратури
 12. Методи та засоби створення мультимедіа
 13. Проектування цифрових пристроїв на ПЛІС
 14. Радіоелектронні медичні системи та комплекси
 15. Цифрове оброблення зображень
 16. Технології радіорозвідки та захисту інформації
 17. Теорія передавання інформації
 18. Мережі зв'язку
 19. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 20. Основи сталого розвитку суспільства
 21. Спецрозділи інформатики
 22. Спецрозділи фізики
 23. Системи штучного інтелекту

Навчальні лабораторії кафедри:

 1. Лабораторія цифрового телебачення 510а
 2. Комп'ютерний клас радіоелектронних та комп'ютерних засобів створення мультимедіа
 3. Комп'ютерний клас розробки програмного забезпечення електронної апаратури
 4. Лабораторія цифрових пристроїв
 5. Лабораторія конструювання радіоелектронної апаратури
 6. Лабораторія радіоприймальних пристроїв та аналогової схемотехніки

Наукова робота кафедри:

 1. Методи оброблення цифрових сигналів та розпізнавання образів в нетрадиційних координатних базисах
 2. Методи та засоби імпедансної томографії
 3. Пристрої та системи ВЧ та НВЧ радіозв’язку, інформаційної безпеки, технологічних вимірювань
 4. Розробка та дослідження системи радіозв'язку університетського наносупутника НТУУ «КПІ»
 5. Фізика та техніка потужного ультразвуку
 6. Методи та інструменти ефективного пошуку інформації в Internet
 7. Створення засобів зв’язку
 8. Дослідження експлуатаційних характеристик світлодіодів

Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем — РТПС[15] Редагувати

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Жук С.Я.
Викладачі кафедри:
 1. проф. Правда Володимир Іванович
 2. проф. Коцержинський Борис Олексійович
 3. доц. Бичковський Владислав Олексійович
 4. доц. Головін Володимир Андрійович
 5. доц. Дмитрук Віктор Опанасович
 6. доц. Каширський Ігор Серафимович
 7. доц. Могильний Сергій Борисович
 8. доц. Мрачковський Олег Дмитрович
 9. доц. Піддубний Володимир Олексійович
 10. доц. Шпилька Олександр Олександрович
 11. ст. викл. Антонець Олександр Миколайович
 12. ст. викл. Вишневий Сергій Валерійович
 13. ст. викл. Неуймін Олександр Станіславович
 14. ст. викл. Омеляненко Михайло Юрійович
 15. ст. викл. Реутська Юлія Юріївна
 16. ст. викл. Турєєва Ольга Василівна
Дисципліни кафедри:
 1. Інформатика 1, 2
 2. Цифрові пристрої
 3. Н/Д з основ проектування мікроконтролерних пристроїв
 4. Матеріали та пасивні компоненти радіоелектронної апаратури
 5. Елементарна база радіоелектронної апаратури
 6. Методи теорії ймовірностей в радіотехніці
 7. Н/Д з об’єктно-орієнтованого програмування для радіоінженерів
 8. Н/Д з систем автоматизованого проектування радіоелектронних пристроїв
 9. Методи цифрової модуляції
 10. Радіопередавальні пристрої
 11. Пристрої цифрового оброблення сигналів
 12. Електронні та квантові пристрої НВЧ
 13. Н/Д з електроживлення радіоелектронної апаратури
 14. Н/Д з вбудованих систем
 15. Основи теорії радіолокаційних систем
 16. Основи теорії передавання інформації
 17. Основи теорії радіонавігаційних систем
 18. Основи мобільного зв’язку
 19. Інформаційні радіосистеми
 20. Гібридні та монолітні інтегральні пристрої мікрохвильового діапазону
 21. Радіомережі
 22. Системи радіопротидії
 23. Математичне моделювання процесів та систем
 24. Методи оптимального оброблення сигналів
 25. Теорія завадозахищеного кодування
 26. Інформаційна безпека
 27. Сучасний аналіз динамічних систем
 28. Інформаційно-керуючі системи
 29. Системи мобільного зв’язку
 30. Комп’ютерне проектування радіоелектронних пристроїв
Навчальні лабораторії кафедри:
 1. Лабораторія цифрової обробки сигналів
 2. Лабораторія приладів НВЧ та джерел електроживлення
 3. Лабораторія радіосистем навігації, радіолокації та радіоуправління
 4. Лабораторія телебачення
 5. Лабораторія передавачів
 6. Лабораторія елементів і пристроїв НВЧ
 7. Лабораторія електроприладів
 8. Комп’ютерні класи
Наукова робота кафедри:
Наукова діяльність кафедри пов’язана з: проектуванням мікрохвильової техніки, створенням математичного і програмного забезпечення оптимальних та адаптивних радіотехнічних систем, створенням програмно-апаратних засобів для криміналістичних досліджень[16]. Розробки кафедральної міжгалузевої НДЛ «Методів та засобів спецтехніки» впроваджено в багатьох країнах світу.

Наукові видання на факультетіРедагувати

Монографії, підручники та навчальні посібники викладачів РТФРедагувати

 • Бова Н. Т., Лайхтман И. Б.. Измерение параметров волноводных элементов. — К. : Государственное издательство технической литературы УССР, 1964. — 124 с. — 2400 прим.
 • Богданов Г. Б., Бокринская А. А.. Ферритовые термисторы. — К. : Государственное издательство технической литературы УССР, 1964. — 192 с. — 6200 прим.
 • Орнатский П. П.. Автоматические измерительные приборы аналоговые и цифровые. — К., 1965.
 • Трохименко Я. К.. Методи синтезу лінійних радіосхем. — К. : Техніка, 1966. — 168 с. — (Сучасна радіотехніка)
 • Бокринська О. Я., Вунтесмері В. С., Кисляковський А. В.. Феромагнітний резонанс у техніці сантиметрових хвиль. — К. : Техніка, 1966. — 108 с. — (Сучасна радіотехніка)
 • Бокринска О. Я., Сташук В. Д.. Функціональні низькочастотні RL- і RC-кола. — К. : Техніка, 1969. — 132 с. — (Сучасна радіотехніка)
 • Бова Н. Т., Резников Г. Б.. Антенны и устройства СВЧ. — К. : Вища школа, 1977. — 260 с. — 5000 прим.
 • Орнатский П. П.. Автоматические измерения и приборы. — К. : Вища школа, 1980.
 • Бова Н. Т., Резников Г. Б.. Антенны и устройства СВЧ. — К. : Вища школа, 1982. — 272 с.
 • Бокринская А. А., Вунтесмери В. С., Красилич Г. П.. Радиотехнические устройства на основе геликоновых волн. — К. : Вища школа, 1984. — 88 с.
 • Трохименко Я. К., Любич Ф. Д.. Инженерные расчеты на программируемых микрокалькуляторах. — К. : Техніка, 1985. — 326 с. — (Библиотека инженера) — 30000 прим.
 • Найденко В. И., Дубровка Ф. Ф.. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы. — К. : Вища школа, 1985. — 224 с. — 2000 прим.
 • Трохименко Я. К., Захаров В. П., Ромашко Н. П., Жижко В. А., Польский Ю. М.. Программируемые микрокалькуляторы: устройство и использование / под ред. Я. К. Трохименко. — М. : Радио и связь, 1990. — 272 с. — 40 000 прим. — ISBN 5-256-00318-6.
 • Воллернер Н. Ф.. Радиоприёмные устройства: Учебное пособие. — К. : Вища школа, 1993. — 391 с.
 • Достал Т., Рибін О. І., Я. К. Трохименко. Проектування фільтрів з ємностями, що перемикаються. — К. : ІСДО, 1993. — 280 с. — ISBN 5-7763-2309-6.
 • Пілінський В. В., Родіонова М. В., Рибін О. І., Геранін В. О., Демура В. А.. Енергозабезпечення електронної апаратури. — К. : Вища школа, 1994. — 258 с. — ISBN 5-11-003874-0.
 • Абакумов В. Г., Геранін В. О., Рибін О. І., Сватош Й., Синєкоп Ю. С.. Біомедичні сигнали та їх обробка. — К. : ВЕК+, 1997. — 352 с. — ISBN 966-7140-06-7.
 • Абакумов В. Г., Рибін О. І., Сватош Й., Синєкоп Ю. С.. Системи відображення в медицині = Системи відображення в медицині. — К. : ВЕК+, 1999. — 320 с. — ISBN 966-7140-11-3.
 • Абакумов В. Г., Аль-Кадими А. Д., Рыбин А. И., Сватош Й.. Микроскопические и флуоресцентные методы в медицине. — К. : ВПП "Компас", 2000. — 64 с. — ISBN 966-95743-0-7.
 • Абакумов В. Г., Рыбин А. И., Сватош Й., Синекоп Ю. С.. Системы отображения в медицине. — К. : Юніверс, 2001. — 336 с. — ISBN 966-7305-25-2.
 • Абакумов В. Г., Рибін О. І., Сватош Й.. Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторінг = Біомедичні сигнали. Генезис, обробка, моніторінг. — К. : Нора-принт, 2001. — 516 с. — ISBN 966-7837-17-3.
 • Радиотехника / Под ред. Ю. Л. Мазора, Е. А. Мачусского, В. И. Правды. — М. : ИД «Додэка-XXI», 2002. — 944 с. — ISBN 5-94120-012-9.
 • Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютенко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл. — Ч.1.: підручник — Х.: ХНУРЕ: «Колегіум», 2004. —436с.
 • Прищепа М. М., Погребняк В. П.. Мікроелектроніка. Ч. 1. Елементи мікроелектроніки. — К. : Вища школа, 2004. — 431 с. — 4700 прим. — ISBN 966-642-223-9.
 • Прищепа М. М., Погребняк В. П.. Мікроелектроніка. Ч. 2. Елементи мікросхемотехніки. — К. : Вища школа, 2006. — 503 с. — 4700 прим. — ISBN 966-642-319-7.
 • Коваль Ю.О., Гринченко Л.В., Милютенко І.О., Рибін О.І. Основи теорії кіл. — Ч.2.: підручник — Х.: ХНУРЕ: «Колегіум», 2006. —668с.
 • Шокало В. М., Правда В. І., Усін В. А., Вунтесмері В. С., Грецьких Д. В.. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 1. Основи теорії електромагнітного поля / За заг. ред. В. М. Шокало, В. І. Правди. — Харків : Колегіум, 2009. — 286 с. — ISBN 978-966-8604-56-0.
 • Г.О. Мірських, Н.М. Руденко Контроль параметрів під час проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронної апаратури: навчальний посібник — К: НТУУ «КПІ», 2009. – 140 с.
 • Шокало В. М., Правда В. І., Усін В. А., Вунтесмері В. С., Грецьких Д. В.. Електродинаміка та поширення радіохвиль. Ч. 2. Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль / За заг. ред. В. М. Шокало, В. І. Правди. — Харків : Колегіум, 2010. — 435 с. — ISBN 978-966-8604-56-0.
 • Шарпан О. Б.. Радіовимірювання параметрів просторових об'єктів. — К. : НТУУ «КПІ», 2010. — 156 с. — ISBN 978-966-622-402-9.
 • Могильний С.Б. Методи та інструменти ділової розвідки в Internet.– К.:2010.– 264c. ISBN 978-966-432-068-6
 • Абакумов В.Г., Готра З.Ю. , Злепко С.М. , Павлов С.В., Василенко В.Б., Рибін О.І. Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів: навчальний посібникВ.: ВНТУ, 2011. — 352 с.
 • Богуслаев В.А., Титов В.А., Качан А.Я., Луговской А.Ф., Мозговой В.Ф., Балушок К.Б., Титов А.В., Мовчанюк А.В. Формирование поверхностного слоя деталей выглаживанием с ультразвуковым нагружением: – З.: АО «Мотор Сич», 2012. – 236с.
 • Мірських Г.О., Антипенко Р.В., Зіньковський Ю.Ф. та ін. Випробування радіоелектронних засобів [Електронний ресурс] : навчальний посібник – НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.
 • Каширский И. С.. Рекуррентное дифференциальное исчисление. Теория и практические приложения. — К. : Освіта України, 2013. — 456 с. — ISBN 978-966-188-239-9.

ПосиланняРедагувати

Джерела інформаціїРедагувати

 1. Михацький Ю. В. Радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту за роки радянської влади / Ю.В. Михацький // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніки. – 1967. – Вип. 4. – с. 3 - 5. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 2. Радіотехнічний факультет у рік 110 річниці заснування Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 3. а б Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010. – Ювілейний випуск. – 294 c. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 4. Декан радіотехнічного факультету Василь Олександрович Гойжевський. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 5. Василю Олександровичу Гойжевському – 90!. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 6. а б Декан радіотехнічного факультету Олександр Іванович Рибін. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 7. Абітурієнту | КПІ ім. Ігоря Сікорського/КІВРА. vstup.kivra.kpi.ua. Процитовано 2016-05-23. 
 8. Абітурієнту каф. РОС, РТФ. 
 9. Абітурієнту каф. ТОР, РТФ. 
 10. Про спеціальність | Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем (РТПС) РТФ НТУУ"КПІ". rtps.kpi.ua. Архів оригіналу за 2016-06-12. Процитовано 2016-05-23. 
 11. http://kivra.kpi.ua
 12. ВІТАЄМО ЮРІЯ ФРАНЦЕВИЧА!. Архів оригіналу за 6 січень 2015. Процитовано 5 січень 2015. 
 13. http://tor.kpi.ua
 14. http://ros.kpi.ua
 15. http://rtus.kpi.ua
 16. LAD HOME PAGE. www.lad.org.ua. Процитовано 2017-04-21.