Пісочинські, також П'ясечинські, або П'ясочинські гербу Лис — шляхетський рід, представники якого володіли значними маєтками в Україні.

Герб Лис

Представники ред.Примітки ред.

  1. Urwanowicz W. Piaseczynski (Piaseczynski) Aleksander h. Lis // Polski Słownik Biograficzny. — T. XXV. — S. 800—803.
  2. Я. Р. Дашкевич , Л. А. Проценко , 3. С. Хомутецька (1971). Каталог колекції документів Київської археографічної комісії (укр). Київ: Наукова думка. с. 64. 
  3. Wysock // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. — Warszawa : Druk «Wieku», 1895. — Т. XIV. — S. 117. (пол.) — S. 117. (пол.)
  4. Дашкевич Я. Павло Тетеря // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети / Автор передмови В. А. Смолій. — К. : Варта, 1994. — С. 280—281. — ISBN 5-203-01639-9.

Джерела ред.