Пузік Володимир Кузьмич

науковець

Володи́мир Кузьми́ч Пузік (нар. 23 листопада 1948) — ректор Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва з лютого 2010 р, учений, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, учень професора Г. Ф. Наумова, вихователь студентської молоді, професор кафедри екології та біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного університету.

Пузік Володимир Кузьмич
Народився23 листопада 1948(1948-11-23) (75 років)
Олексіївка, Сумський район, Сумська область, Українська РСР, СРСР
ГромадянствоУкраїна Україна
Місце проживанняХарків
Діяльністьпрофесор Державного біотехнологічного університету
Науковий ступіньдоктор сільськогосподарських наук

Біографія

ред.

Народився 23 листопада 1948 р. в с. Олексіївка Сумського району Сумської області. До вступу в Харківський сільськогосподарський інститут служив у Радянській армії та працював на виробництві.

У 1970 р. вступив до Харківського сільськогосподарського інституту імені В. В. Докучаєва, який з відзнакою закінчив у 1975 р., здобувши спеціальність вченого агронома-селекціонера Після навчання в аспірантурі при кафедрі генетики, селекції та насінництва під керівництвом професора Г. Ф. Наумова успішно захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь кандидата біологічних наук. Уся трудова діяльність В. К. Пузіка пов'язана з Харківським національним аграрним університетом, у якому він пройшов шлях від наукового співробітника агроекологічної лабораторії, асистента кафедри генетики, селекції та насінництва, якою керував Г. Ф. Наумов, до професора, директора Інституту післядипломної освіти, першого проректора, завідувача кафедри екології і біотехнології, ректора університету, члена-кореспондента НААН України.

У 1977 році працював старшим науковим співробітником агроекологічної лабораторії при кафедрі селекції та насінництва Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 1982 році працював асистентом кафедри селекції та насінництва Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 1984 році працював старшим викладачем кафедри селекції та насінництва Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 1986 році навчання на відділенні французької мови в м. Москва.

У 1987 році працював доцентом кафедри селекції та насінництва Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 1987–1990 рр. працював викладачем у сільськогосподарському інституті у столиці республіки Камбоджа м. Пном Пень. Пройшов стажування в університеті штату Айдахо (США) та навчальному центрі Хауз Дюсе (Німеччина). Вільно володіє французькою мовою.

У 1991 році Володимир Кузьмич був проректором з підвищення кваліфікації Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: "Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах".

У 2007 році працював першим проректором Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

У 2010 році займав посаду ректора Харківського аграрного університету ім. В. В. Докучаєва; член-кореспондент НААНУ.

У 2017 році працює завідувачем кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

Протягом 2008–2010 рр. В. К. Пузік — експерт ВАКу.

З 2021 року Володимир Кузьмич працює професором кафедри екології та біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного універитету.

Наукова діяльність

ред.

Приділяє постійну увагу науковим дослідженням. Професор Пузік Володимир Кузьмич— автор і співавтор чотирьох монографій, п'ятьох навчальних посібників, з яких два з грифом Мінагрополітики України.

Має більше 120 публікацій у вітчизняних і закордонних джерелах, три авторських свідоцтва на винаходи і три патенти на корисні моделі. Як науковець, перш за все, відомий як один з провідних учених з вивчення алелопатичної дії екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах і використання цього явища для вирішення практичних завдань рослинництва та селекції. Розроблена ним методика дозволяє підвищити ефективність віддаленої гібридизації в селекції ярої пшениці. На основі проведених досліджень розроблено методику використання екзометаболітів проростаючого насіння для допосівної обробки насіння зернових культур, що дозволяє суттєво підвищити їх продуктивність. Результати досліджень використовуються в наукових установах та колективних і фермерських господарствах ряду областей України. Перебуваючи на посаді ректора, В. К. Пузік багато уваги приділяє вдосконаленню навчального процесу в університеті, поліпшенню його матеріально-технічної бази. Він є одним з організаторів Інституту післядипломної освіти і перепідготовки спеціалістів на базі повної вищої освіти за різними спеціальностями.

Звання і нагороди

ред.

За багаторічну плідну працю В. К. Пузік відзначений грамотами Міністерства сільського господарства СРСР і України, Міністерства аграрної політики України, обласної та районної державних адміністрацій. Володар вищої галузевої нагороди Мінагрополітики України медалі «Знак пошани». Як визнаний науковець є стипендіатом Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки і техніки імені О. Н. Соколовського.

Основні навчально-методичні роботи

ред.
 1. Пузік В. К. Методичні рекомендації з передпосівного збагачення насіння озимої пшениці біологічно активним екстрактом / В. К. Пузік, Г. Ф. Наумов, Л. Ф. Насонова. — Х., 1981. — 21 с.
 2. • Пузік В. К. Методичні рекомендації з передпосівного збагачення насіння польових культур фізіологічно активним екстрактом: внутрівузівське видання / В. К. Пузік, Г. Ф. Наумов, Л. В. Подоба. — Х., 1981 р.
 3. • Пузік В. К. Методичні вказівки до лабораторних занять з генетики: внутрівузівське видання / В. К. Пузік, М. П. Лобанов. — Пном Пень, 1988 р.
 4. • Пузік В. К. Культура ізольованих органів, тканин і клітин в біотехнології рослин: навч. посібник. — Х., 1995 р.
 5. • Пузік В. К. Культура ізольованих органів, тканин і клітин в біотехнології рослин. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва,1997.- 98 с.
 6. • Пузік В. К. Генетична інженерія в біотехнології рослин / В. К. Пузік, В. В. Сергеєв. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т м.. В. В. Докучаєва, 2004. — 174 с.
 7. • Пузік В. К. Біотехнологія сільськогосподарських рослин. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять / В. К. Пузік, Л. В. Подоба, О. О. Булах. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2003.- 26 с.
 8. • Пузік В. К. Методичні вказівки до виконання та оформлення дипломної роботи зі спеціальності 7.130108, 8.130108 "Селекція і генетика сільськогосподарських культур " / М. В. Проскурнін, Т. І. Гопцій. — Харків, 2004 р.
 9. • Пузік В. К. Динаміка вітамінів у кореневих виділеннях злаків на ранніх етапах онтогенезу / Єльнікова В. А. — Фізіологія і біохімія культ. рослин. — 2003.- Т.35.- № 3.- С. 229–233.
 10. • Пузік В. К. Алелопатично активні з'єднання і їх роль в агрофітоценозах. — Х.:. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2002. — 184 с.
 11. • Пузік В. К. Екзаметаболіти культурних злаків та їх роль у фітоценозах / Г. Ф. Наумов. — Х.:. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2003. — 295 с.
 12. • Пузік В. К. Культура ізольованих органів, тканин і клітин в біотехнології рослин. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2005. — 90с.
 13. • Пузік В. К. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Біотехнологія. Культура окремих ізольованих клітин у біотехнології рослин " / Гопцій Т. І., Подоба Л. В. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва,2005.- 24 с.
 14. • Пузік В. К. Словник з біотехнології, генетичної інженерії та генетики для студентів агрономічних спеціальностей. / Гоптій Т. І., Подоба Л. В. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2005. — 20 с.
 15. • Пузік В. К. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Генетика». — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2005. — 19 с.
 16. • Пузік В. К. Культура ізольованих органів, тканин і клітин в біотехнології рослин. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2005.- 83 с.
 17. • Пузік В. К. Біотехнологія с.-г. рослин. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів агрономічного фаху / Попов В. М., Подоба Л. В., Криворученко Р. В., Палачов С. В. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2007.- 26 с.
 18. • Ф Пузік В. К. ормування іміджу і професійного здоров'я сучасного спеціаліста. / Синявін В.Д, Бондаренко Т. Д., Паніна К. Л. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2008.- 296 с.
 19. • Пузік В. К. Атлас з біотехнології рослин / Попов В. М., Сергеєв В. В. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2009.- 29 с.
 20. • Технології і витрати на вирощування польових сільськогосподарських культур. / Колектив авторів; за ред. В. К. Пузіка. — Харків, 2009
 21. • Пузік В. К. Проблема забруднення довкілля нітратами. / Філон В. І. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2009 р.- 67 с.
 22. • Пузік В. К. Методичні рекомендації щодо складання навчально-методичних комплексів дисциплін / ТихоненкоД. Г., Дегтярьов В. В., Гуторов О. І. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2009.-, 34 с.
 23. • Пузік В. К. Словник-довідник з екології / Волощенко В. В., Непран І. В. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2010.- 134 с.
 24. • Пузік В. К. Стан і напрями вдоскона-лення функціонування дос-лідного господарства «Куту-зівка» оцінно-ситуаційним методом / Трішин О. К., Бесєдін М. О. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2011.- 186 с.
 25. • Пузік В. К. Заповідна справа / Волощенко В. В., Криштоп Є. А. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В.
 26. • Пузік В. К. Розміри міжвузлів твердої ярої залежно від норми висіву та способу сівби / Рожков А. О. -Збірник наук. праць Уманського нац. ун-ту садівництва. Вип.79, 2012.-С. 136–144
 27. • Пузік В. К. Методичні вказівки до написання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 8.09010102 «Агрономія» спеціальності «Агрохімія та ґрунтознавство» / Тихоненко Д. Г., Дегтярьов В. В., Філон В. І. та ін. — Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2012