Простір станів (теорія керування)

термін у теорії керування

Простір станів — у теорії керування один з основних методів опису поведінки динамічної системи. Рух системи в просторі станів відбиває зміну її станів.

Визначення ред.

Простір станів зазвичай називають фазовим простором динамічної системи, а траєкторію руху, що зображає точки в цьому просторі — фазовою траєкторією.[B: 1][B: 2][A: 1]

У просторі станів створюється модель динамічної системи, що включає набір змінних входу, виходу і стану, пов'язаних між собою диференціальними рівняннями першого порядку, які записуються в матричній формі. На відміну від опису у вигляді передавальної функції та інших методів частотної області, простір станів дозволяє працювати не тільки з лінійними системами і нульовими початковими умовами. Крім того, в просторі станів відносно просто працювати з MIMO-системами.

Лінійні неперервні системи ред.

 
Структурна схема неперервної лінійної системи, описаної у вигляді змінних стану

Для випадку лінійної системи з   входами,   виходами і   змінними стану опис має вигляд:

 
 

де

  ;   ;   ;
 ,  ,  ,  ,   :
  — вектор стану, елементи якого називають станами системи
  — вектор виходу,
  — вектор керування,
  — матриця системи,
  — матриця керування,
  — матриця виходу,
  — матриця прямого зв'язку.

Часто матриця   є нульовою, це означає, що в системі немає явного прямого зв'язку .

Дискретні системи ред.

Для дискретних систем запис рівнянь у просторі ґрунтується не на диференціальних, а на різницевих рівняннях:

 
 

Нелінійні системи ред.

Нелінійну динамічну систему n-го порядку можна описати у вигляді системи з n рівнянь 1-го порядку:

 
 
 

або в компактнішій формі:

 
 .

Перше рівняння — це рівняння стану, друге — рівняння виходу.

Лінеаризація ред.

У деяких випадках можлива лінеаризація опису динамічної системи для околу робочої точки   . У сталому режимі   для робочої точки   справедливий такий вираз:

 

Вводячи позначення:

 
 

Розклад рівняння стану   в ряд Тейлора, обмежений першими двома членами дає такий вираз:

 

При взятті часткових похідних вектор-функції   за вектором змінних станів   і вектором вхідних впливів   виходять матриці Якобі відповідних систем функцій:

  .

Аналогічно для функції виходу:

 

З огляду на  , лінеаризований опис динамічної системи в околі робочої точки набуде вигляду: де

  .

Приклади ред.

Модель у просторі станів для маятника ред.

Маятник є класичною вільною нелінійною системою. Математично рух маятника описує таке співвідношення:

 

де

 •   — кут відхилення маятника.
 •   — зведена маса маятника
 •   — прискорення вільного падіння
 •   — коефіцієнт тертя в підшипнику підвісу
 •   — довжина підвісу маятника

У такому випадку рівняння в просторі станів матимуть вигляд:

 
 

де

 •   — кут відхилення маятника
 •   — кутова швидкість маятника
 •   — кутове прискорення маятника

Запис рівнянь стану в загальному вигляді:

  .

Лінеаризація моделі маятника ред.

Лінеаризована матриця системи для моделі маятника в околі точки рівноваги   має вигляд:

 

За відсутності тертя в підвісі k = 0 отримаємо рівняння руху математичного маятника:

 

Див. також ред.

Література ред.

 • книги
 1. Андронов А. А., Леонтович Е. А., Гордон И. М., Майер А. Г.. Теория бифуркаций динамических систем на плоскости. — М. : Наука, 1967.
 2. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. — 2-е изд., перераб. и испр.. — М. : Наука, 1981. — 918 с.
 • статті
 1. Фейгин М.И.. Проявление эффектов бифуркационной памяти в поведении динамической системы : [арх. 30 листопада 2007] : [рос.] // Соросовский образовательный журнал : журнал. — 2001. — Т. 7, № 3. — С. 121—127.

Посилання ред.