Відкрити головне меню

Прикладна статистика - наука про методи обробки статистичних даних, отриманих в результаті досліджень. Математична основа прикладної статистики і статистичних методів аналізу – теорія імовірності і математична статистика.

Т е о р і я ймовірностей — розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості і операції над ними.

М а т е м а т и ч н а статистика – розділ математики, присвячений математичним методам систематизації, обробки й використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

Основні проблеми прикладної статистики - опис даних, оцінювання, перевірка гіпотез.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати