Відкрити головне меню

Приват-професор ( лат. privatim — приватний; лат. professor — викладач) – вчене звання і посада викладача в окремих закладах вищої освіти України.

Зміст

Присвоєння званняРедагувати

В  сучасній Україні окремі  заклади вищої освіти для морального заохочення учасників освітнього процесу, які демонструють високі досягнення у педагогічній, науковій діяльності запровадили вчене звання приват-професора.

Закон України «Про вищу освіту» вказує, що посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

Порядок присвоєння звання регулюється положенням про присвоєння вчених звань «приват-професор», «приват-доцент», яке затверджується Вченою радою відповідного закладу освіти.

Права науково-педагогічних працівників, яким надано  вчене звання «приват-професор» діють лише в тому закладі вищої освіти, який зазначене звання присвоїв.

Претенденти  на вчене звання «приват-професор» мають відповідати вимогам, встановленим конкретним закладом вищої освіти. Наприклад:

1. Вчене звання «приват-професор» присвоюється науково-педагогічним працівникам, які є кандидатами наук (докторами філософії), мають вчене звання доцента.

2. Науково-педагогічний працівник повинен мати певний стаж науково-педагогічної роботи, як загальний, так і у відповідному закладі вищої освіти (визначається положенням про присвоєння вченого звання).

3. Науково-педагогічний працівник повинен мати особисті творчі досягнення у своїй педагогічній діяльності, вести на високому рівні науково-педагогічну  та навчально-методичну роботу.

Порядок присвоєння вченого звання «приват-професор» визначається відповідним положенням про вчені звання «приват-професор» та «приват-доцент» конкретного закладу вищої освіти.

Порядок матеріального заохочення науково-педагогічних працівників, яким присвоєно вчене звання «приват-професор» визначається рішенням Вченої ради закладу вищої освіти.

Заклади вищої освіти України, в яких запроваджено вчене звання «приват-професор»Редагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати