Правило Вант-Гоффа

Правило Вант-Гоффа — емпіричне правило, яке дозволяє в першому наближенні оцінити вплив температури на швидкість протікання хімічної реакції в невеликому температурному інтервалі (зазвичай від 0 °C до 100 °C). Я. Г. Вант-Гофф на основі багатьох експериментів сформулював таке правило:

При збільшенні температури на кожні 10 градусів константа швидкості гомогенної елементарної реакції збільшується у два-чотири рази.

Правило описується рівнянням:

де — швидкість реакції при температурі ,  — швидкість реакції при температурі ,  — температурний коефіцієнт швидкості реакції (якщо він, наприклад, дорівнює 2, то швидкість реакції буде збільшуватись у 2 рази при збільшенні температури на 10 градусів).

Правило Вант-Гоффа має обмежену сферу застосування. Багато реакцій йому не підкоряються, наприклад реакції, що відбуваються при високих температурах, дуже швидкі та дуже повільні реакції. Правилу Вант-Гоффа також не підкоряються реакції, в яких беруть участь великі молекули, наприклад білки в біологічних системах. Температурну залежність швидкості реакції більш коректно описує рівняння Арреніуса.

З рівняння Вант-Гоффа температурний коефіцієнт вираховується за формулою:

ДжерелаРедагувати

  • Голиков Г. А. Руководство по физической химии : учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов.. — 1988. — С. 383.(рос.)

ПосиланняРедагувати