Порядкове число (трансфінітне число, ординал) — в теорії множин, узагальнення натурального числа відмінне від цілих чисел та кардинальних чисел. Введені Георгом Кантором в 1897 для класифікації цілком впорядкованих множин. Відіграють ключову роль в доведенні багатьох теорем теорії множин, особливо разом з пов'язаним з ними принципом трансфінітної індукції.

Представлення порядкових чисел до ωω. Кожен оберт спіралі представляє степінь ω

Означення ред.

Одне з сучасних формулювань визначення трансфінітних чисел по фон Нейману:

Множина   називається ординалом, якщо вона транзитивна (тобто кожен її елемент є одночасно її підмножиною) і цілком впорядкована відношенням належності  .

Властивості ред.

 •   — ординал.
 • Якщо   — ординал, то кожен елемент   — ординал.
 • Якщо   — ординал, то   — ординал (множину   позначають через  ). Ординали, що збігаються з   для деякого  , називаються неграничними ординалами, на відміну від граничних.
 • Всі скінченні ординали та скінченні кардинали збігаються з натуральними числами.
 • Множині натуральних чисел відповідає найменший нескінченний ординал   та найменший нескінченний кардинал  .
 • Існує тільки один зліченний кардинал  , на відміну від незліченної множини зліченних ординалів   {ω, ω+1, ω+2, …, ω·2, ω·2+1, …, ω², …, ω³, …, ωω, …, ωωω, …, ε0, …}
 • Множина всіх зліченних ординалів є першим незліченним ординалом  , якому відповідає кардинал  .
 • Довільна множина   ординалів цілком упорядкована відношенням  , при цьому   — найменший елемент довільної множини ординалів,   — ординал, не менший за довільний ординал  .
 • Не існує множини всіх ординалів. Сукупність ординалів є класом.

Арифметика ординалів ред.

 1. Додавання не комутативне, зокрема:   не дорівнює  , тому, що  .
 2. Додавання асоціативне:  .

Див. також ред.

Література ред.