Розділ Вікіпедії: Фізика
Проєкт  |  Портал (Скор.: П:ФІЗ)
Ласкаво просимо до порталу
ФІЗИКА
Фізика (від грец. φυσικός, фізікос — природний) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне, до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи.
Фізика — це досвід, викладений в економічному порядку.

Ернст Мах

Вибрана стаття Вибране зображення

Ервін Рудольф Йозеф Александер Шредінгер (нім. Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger; 1887—1961) — австрійський фізик-теоретик, один із творців квантової механіки. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1933). Член низки академій наук світу, зокрема, іноземний член Академії наук СРСР (1934).

Шредінгеру належить низка фундаментальних результатів у галузі квантової теорії, які лягли в основу хвильової механіки: він сформулював хвильові рівняння (стаціонарне й залежне від часу рівняння Шредінгера), довів тотожність розвиненого ним формалізму й матричної механіки, розробив квантовомеханічну теорію збурень, отримав розв'язки багатьох конкретних задач. Шредінгер запропонував оригінальне трактування фізичного змісту хвильової функції; у наступні роки неодноразово піддавав критиці загальноприйняту копенгагенську інтерпретацію квантової механіки (парадокс «кота Шредінгера» та інше).Добра стаття Цікаві факти

Ядро́ а́тома — центральна частина атома, в якій зосереджена основна частина маси атома (понад 99,9 %). Ядро має позитивний заряд, і саме від величини заряду ядра залежить, який хімічний елемент представлений атомом.

У порівнянні з розмірами атома, який визначається радіусом електронних орбіт, розміри ядра надзвичайно малі — 10−15-10−14 м, тобто приблизно у 10-100 тисяч разів менші від розміру самого атома.

Атомне ядро ​​складається з нуклонів — позитивно заряджених протонів та нейтральних нейтронів, близьких за масою та іншими властивостями частинок, які взаємодіють між собою через сильну взаємодію.


Основні теми

Класична механіка Класична механіка

Центр інерції · Кінематика · Динаміка · Кінетична енергія · Потенціальна енергія · Дія · Сила · Момент сили · Закони Ньютона · Маса · Гармонічний осцилятор · Система відліку · Статика · Швидкість Категорія:Класична механіка

Матеріалознавство Фізика матеріалів

Сплави · Корозія · Кристалографія · Деформація · Фазова діаграма · Твердість · Агрегатний стан · Сегнетоелектрики · Феромагнетики · Матеріал · Композити · Метали · Модуль Юнга · Полімери · Фонон · П'єзоефект · Квазікристал · Напівпровідник · Надпровідність · Скло Категорія:Матеріалознавство

Термодинаміка Термодинаміка

Калориметрія · Теплоємність · Цикл Карно · Термодинамічна ентропія · Рівняння стану · Ідеальний газ · Розподіл Больцмана · Температура · Кінетична теорія · Параметр порядку Категорія:Термодинаміка

Атом Атомна фізика

Атом · Атом водню · Конденсація Бозе — Ейнштейна · Електронна конфігурація · Квантове число · Атомний номер · Лінійчатий спектр · Зонна теорія Категорія:Атомна фізика

Ядерна фізика Ядерна фізика

Ядро атома · Нейтрон · Протон · Атомний номер · Ізотоп · Період напіврозпаду · Радіоактивність · α-, β-, γ-радіоактивність · Ядерна реакція · Поділ ядра · Ядерний синтез  Категорія:Ядерна фізика

Фізика елементарних частинок Фізика елементарних частинок

Прискорювач заряджених частинок · Бозон · Бозон Хіггса · Квантова електродинаміка · Електрон · Ферміон · Глюон · Стандартна модель · Нейтрино · Елементарна частинка · Фотон · Кварк · Квантова теорія поля · Баріонний заряд · Лептонний заряд  Категорія:Фізика елементарних частинок

Оптика Оптика

Колір · Дифракція · Корпускулярно-хвильовий дуалізм · Інтерференція світла · Лазер · Закон Снеліуса · Світло · Геометрична оптика · Фотон · Заломлення  Категорія:Оптика

Класична електродинаміка Класична електродинаміка

Магніт · Магнітне поле · Електростатика · Рівняння Максвела · Сила Лоренца · Хвилевід · Гігантський магнетоопір · Електромагнітна хвиля · Фотон · Радіо  Категорія:Електродинаміка

Електротехніка

Змінний струм · Постійний струм · Напруга · Потенціал · Потужність · Електричний опір · Гальванічний елемент · Електричне коло · Електрична схема · Провідник · Напівпровідник · Електродвигун · Світлодіод · Конденсатор · Трансформатор · Правила Кірхгофа  Категорія:Електротехніка

Акустика Акустика

Звук · Ефект Доплера · Луна · Розсіювання частинок і хвиль · Швидкість звуку  Категорія:Акустика

Квантова фізика Квантова фізика

Кіт Шредінгера · Рівняння Шредінгера · Інтеграл вздовж траєкторій · Копенгагенська інтерпретація · Бра-кет нотація · Квантовий рух у прямокутній потенційній ямі · Принцип виключення Паулі · Спін · Теорія збурень  Категорія:Квантова фізика

Принцип відносності Теорія відносності

E=mc² · Дослід Майкельсона · Просторово-часовий інтервал · Гравітація · Гравітаційні хвилі · Парадокс близнят · Принцип еквівалентності · Загальна теорія відносності · Спеціальна теорія відносності · Світова лінія · Швидкість світла  Категорія:Теорія відносності

Теорія великого об'єднання Теорії великого об'єднання

Класична електродинаміка · Гравітація · Петльова квантова гравітація · Фундаментальні взаємодії · Слабка взаємодія · Сильна взаємодія · Суперсиметрія · Теорія струн · М-теорія · Брана  Категорія:Теоретична фізика

Статистична фізика Статистична фізика

Статистична сума · Термодинамічна ентропія · Броунівський рух · Статистика Бозе-Ейнштейна · Статистика Фермі-Дірака · Закон рівнорозподілу · Фазовий перехід  Категорія:Статистична фізика


Фізика в Україні

Видатні науковці

Ахієзер Олександр Ілліч · Бар'яхтар Віктор Григорович · Боголюбов Микола Миколайович · Голоняк Нік · Давидов Олександр Сергійович · Кістяківський Георгій Богданович · Лейпунський Олександр Ілліч · Ліфшиць Євген Михайлович · Пекар Соломон Ісакович · Пулюй Іван Павлович  · Раєвський Борис · Семиноженко Володимир Петрович · Синельников Кирило Дмитрович · Смакула Олександр Теодорович · Стасів Остап · Тимошенко Степан Прокопович · Юхновський Ігор Рафаїлович

Нобелівські лауреати-фізики, пов’язані з Україною

Ігор Тамм (1958) · Лев Ландау (1962) · Георгій Харпак (1992)

Відкриття зроблені українцями або в Україні

Формула Остроградського · Теорія альфа-розпаду · Антирефлексійне покриття лінз · Теорема Боголюбова — Парасюка · Лазерний діод · Рентгенівське випромінювання

Наукові установи

Інститут фізики · Інститут теоретичної фізики · Інститут ядерних досліджень · Інститут фізики напівпровідників · Фізико-технічний інститут низьких температур

Університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка · Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна · Львівський національний університет імені Івана Франка · Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Технічні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» · Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» · Національний університет «Львівська політехніка»

Періодичні видання

«Фізика» всеукраїнська газета для вчителів фізики


Як Ви можете допомогти

Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про фізику.

Ви можете написати власні статті. Для цього наберіть слово або термін, про який Ви бажаєте створити статтю, у панелі "Пошук", що знаходится згори зліва, і натисніть кнопку "Перейти". Якщо статті за вказаним словом або терміном Ви не знайшли, можете створити її використовуючи панель "Створити статтю" розміщену нижче.


У незавершених статтях з фізики Ви знайдете матеріали, які потребують Вашої уваги, коментарів і доробки. Просимо витратити Ваш дорогоцінний час на них.

Запити на нові статті з фізики можете знайти або розмістити на цій сторінці...


Ранжування статей за розміром у кілобайтах — формальним показником якості:

Достатньо повні статті (понад 17k):

 1. Галілео Галілей (45k)
 2. Джеймс Прескотт Джоуль (36k)
 3. Ернест Резерфорд (43k)
 4. Майкл Фарадей (40k)
 5. Енріко Фермі (38k)
 6. Макс Планк (41k)
 7. Нікола Тесла (46k)
 8. Енергія (18k)
 9. Закон збереження енергії (15k)
 10. Електромагнітна хвиля (23k)
 11. Ультрафіолетове випромінювання (40k)
 12. Колір (32k)
 13. Магнітне поле (17k)
 14. Гравітація (21k)
 15. Метали (45k)
 16. Газ (40k)
 17. Рідина (40k)
 18. Тверде тіло (41k)
 19. Квантова механіка (46k)
 20. Радіоактивність (41k)
 21. Загальна теорія відносності (41k)
 22. Спеціальна теорія відносності (20k)
 23. Термодинаміка (49k)
 24. Міжнародна система одиниць (СІ) (41k)
 25. Електроніка (18k)
 26. Електричний конденсатор (40k)
 27. Котушка індуктивності (39k)
 28. Діод (44k)
 29. Резистор (40k)
 30. Магніт (45k)
 31. Прискорення (40k)
 32. Світло (18k)
 33. Сила (38k)
 34. Напівпровідник (19k)
 35. Час (43k)
 36. Частота (40k)
 37. Транзистор (40k)
 38. Швидкість світла (39k)


Фізика у Вікіпедії

Список нещодавно створених статей з фізики
Оновлюється автоматично

Автоматично згенерований список статей, пов'язаних з порталом «Фізика», які редагуються на даний момент. Список призначений для комфорту патрулювання і не відображає вже відпатрульовані статті.


Братні портали


Фізика у розділах Вікімедіа