Портал:Мінералогія/Основні статті

Скорочення
П:МІН
 1. Абернатіїт
 2. Абернатит
 3. Абхазит
 4. Авантюрин
 5. Аваруїт
 6. Авгіт
 7. Авіценіт
 8. Авогадрит
 9. Агальматоліт
 10. Агат (мінерал)
 11. Агріньєрит
 12. Адамін
 13. Аделіт
 14. Адельфоліт
 15. Адмонтит
 16. Адуляр
 17. Азбест
 18. Азовськіт
 19. Азопроїт
 20. Азурит
 21. Айкініт
 22. Айоваїт
 23. Акагенеїт
 24. Акантит
 25. Акатореїт
 26. Аквакрептит
 27. Аквамарин
 28. Акдалаїт
 29. Акерманіт
 30. Акміт
 31. Акрохордит
 32. Аксаїт
 33. Аксиніт
 34. Акташит
 35. Актиноліт
 36. Акцесорні мінерали
 37. Алабандин
 38. Алаїт
 39. Аламозит
 40. Алебастр
 41. Алексит
 42. Алактит
 43. Алмаз
 44. Алофан
 45. Алтаїт
 46. Алуніт
 47. Алуноген
 48. Алуштит
 49. Алюмінати
 50. Алюмініт
 51. Алюмоазбестоїди
 52. Алюмобритоліт
 53. Алюмогідрокальцит
 54. Алюмохроміт
 55. Алюмосилікати
 56. Алюмошпінеліди
 57. Алюноген
 58. Алюодит
 59. Аляскит
 60. Альбіт
 61. Альгодоніт
 62. Альмандин
 63. Альстоніт
 64. Амазоніт
 65. Амаскід гірський
 66. Амблігоніт
 67. Амбрит
 68. Амброзин
 69. Амезит
 70. Аметист
 71. Аметрин
 72. Амфіболи
 73. Амфібол-азбест
 74. Амфіболіт
 75. Анальцим
 76. Анапаїт
 77. Анатаз
 78. Ангідрит
 79. Англезит
 80. Андалузит
 81. Андезин
 82. Андрадит
 83. Анкерит
 84. Анабергіт
 85. Анандит
 86. Анатаз
 87. Андалузит
 88. Андезин
 89. Андрадит
 90. Анівіт
 91. Аніт
 92. Анкерит
 93. Анкіліт
 94. Анортит
 95. Анортоклаз
 96. Антарктикіт
 97. Антигорит
 98. Антимоніт
 99. Антипертит
 100. Антлерит
 101. Антофіліт
 102. Антраксоліти
 103. Апатит
 104. Апофіліт
 105. Арагоніт
 106. Аргеліт
 107. Аргентит
 108. Аргентопірит
 109. Арсен самородний
 110. Арсеніди природні
 111. Арсеноліт
 112. Арсенопірит
 113. Артиніт
 114. Арфведсоніт
 115. Асболан
 116. Астраханіт
 117. Астрофіліт
 118. Атакаміт
 119. Аурипігмент
 120. Аурихальцит
 121. Аутигенні мінерали
 122. Афвіліт
 123. Афганіт
 124. Африцит
 125. Ахроїт
 126. Ашарит
 127. Ашкрофтин
 128. Бабефіт
 129. Бавеніт
 130. Бадделеїт
 131. Баєрит
 132. Базоалюмініт
 133. Бандиліт
 134. Барарит
 135. Барбертоніт
 136. Бариліт
 137. Барит
 138. Баритокальцит
 139. Баритолампрофіліт
 140. Бастнезит
 141. Бафертисит
 142. Бедантит
 143. Беєрит
 144. Бейделіт
 145. Бекереліт
 146. Беломорит
 147. Белянкініт
 148. Беміт
 149. Бенітоїт
 150. Бенстоніт
 151. Бербенкіт
 152. Березит
 153. Берауніт
 154. Берил
 155. Берилоборати
 156. Берилосилікати
 157. Берилосульфати
 158. Беркеїт
 159. Бертьєрин
 160. Бертрандит
 161. Бертьєрит
 162. Берцеліаніт
 163. Берцеліїди
 164. Беталомоносовіт
 165. Бетафіт
 166. Беміт
 167. Беєрит
 168. Біверит
 169. Бікітаїт
 170. Біксбіїт
 171. Бініт
 172. Біотит
 173. Бірміт
 174. Бірюза
 175. Бісміт
 176. Бісмокліт
 177. Бісмут
 178. Бісмут самородний
 179. Бісмутин
 180. Бісмутит
 181. Бісмутотанталіт
 182. Бітовніт
 183. Бішофіт
 184. Бльодит
 185. Бобковіт
 186. Бозинген
 187. Болеїт
 188. Борати (мінерали)
 189. Олововмісні борати
 190. Ортоборати
 191. Берилоборати
 192. Болівіан
 193. Борацит
 194. Бордозит
 195. Боркарит
 196. Борніт
 197. Боронатрокальцит
 198. Боросилікати
 199. Бороалюмосилікати
 200. Ботріоген
 201. Боулінгіт
 202. Бравоїт
 203. Бразиліаніт
 204. Бранерит
 205. Брауніт
 206. Брегіт
 207. Бредальбаніт
 208. Бредигіт
 209. Брейнерит
 210. Бритоліт
 211. Бромаргірит
 212. Бромеліт
 213. Бронзит
 214. Брошантит
 215. Брукіт
 216. Брункіт
 217. Брунсвігіт
 218. Бруньятеліт
 219. Брусит
 220. Брушит
 221. Брюстерит
 222. Буланжерит
 223. Бултфонтейніт
 224. Бура
 225. Бурноніт
 226. Бурсаїт
 227. Бурштин
 228. Бустаміт
 229. Бистрит
 230. Вааліт
 231. Вавеліт
 232. Вад
 233. Вадеїт
 234. Вайракіт
 235. Валентиніт
 236. Валерит
 237. Ванадати природні
 238. Ванадиніт
 239. Ванураніліт
 240. Вапно
 241. Варисцит
 242. Везувіан
 243. Вейншенкіт
 244. Велініт
 245. Верделіт
 246. Вермікуліт
 247. Верпланкіт
 248. Вівіаніт
 249. Вілеміт
 250. Вілліоміт
 251. Вітерит
 252. Вішневіт
 253. Вокеленіт
 254. Воксит
 255. Воластоніт
 256. Волонськіт
 257. Вольфраміт
 258. Вороб'євіт
 259. Вохра
 260. Врбаїт
 261. Вулканіт
 262. Вульфеніт
 263. Вюртцит
 264. Вьолерит
 265. Гагарініт
 266. Гагат
 267. Гадолініт
 268. Галаксит
 269. Галеніт
 270. Галенобісмутит
 271. Галіт
 272. Галотрихіт
 273. Галуазит
 274. Галуни природні
 275. Гамбергіт
 276. Ганомаліт
 277. Гантит
 278. Гармотом
 279. Гароніт
 280. Гарнієрит
 281. Гастингсит
 282. Гатоніт
 283. Гауліт
 284. Гаусманіт
 285. Гаюїн
 286. Геарксутит
 287. Гегбоміт
 288. Геденбергіт
 289. Гейландит
 290. Гейлюсит
 291. Гексагідрит
 292. Геленіт
 293. Гелімондит
 294. Геліодор (мінерал)
 295. Гельвін
 296. Гематит
 297. Геміморфіт
 298. Гентгельвін
 299. Геокроніт
 300. Гергеїт
 301. Гердерит
 302. Герсдорфіт
 303. Герциніт
 304. Гесит
 305. Гесоніт
 306. Гетерозит
 307. Гетероліт
 308. Гетероморфіт
 309. Гетит
 310. Гетчеліт
 311. Гіаліт
 312. Гіалофан
 313. Гіацинт (мінерал)
 314. Гібсит
 315. Гідденіт
 316. Гідраргіліт
 317. Гідратопірогенний мінерал
 318. Гідробіотит
 319. Гідроборацит
 320. Гідрогранати
 321. Гідроксиди (мінерали)
 322. Гідроксиди природні
 323. Гідроксигалогеніди
 324. Гідроксилапатит
 325. Гідроксилгердерит
 326. Гідромагнезит
 327. Гідрослюди
 328. Гідроталькіт
 329. Гідроцерусит
 330. Гідроцинкіт
 331. Гієратит
 332. Гізингерит
 333. Гілебрандит
 334. Гіперстен
 335. Гіпс
 336. Гіроліт
 337. Гірське масло
 338. Гірський віск
 339. Гірський кришталь
 340. Глазерит
 341. Глауберит
 342. Глаукодот
 343. Глауконіт
 344. Глаукофан
 345. Глет
 346. Глинисті мінерали
 347. Гмелініт
 348. Гогманіт
 349. Голандит
 350. Голдманіт
 351. Гонардит
 352. Гортоноліт
 353. Госларит
 354. Гранат
 355. Граутит
 356. Графіт
 357. Гринокіт
 358. Гросуляр
 359. Гротит
 360. Грюнерит
 361. Гуанахуатит
 362. Гудмундит
 363. Гуміт (мінерал)
 364. Гюбнерит
 365. Гюроліт
 366. Ґеленіт
 367. Ґаліт
 368. Ґаніт
 369. Ґетит
 370. Ґуміт
 371. Давидит
 372. Давсоніт
 373. Дакіардит
 374. Даналіт
 375. Данбурит
 376. Дарапськіт
 377. Датоліт
 378. Девін
 379. Деклуазит
 380. Делафосит
 381. Дельвоксит
 382. Демантоїд
 383. Десмін
 384. Джемсоніт
 385. Джеспіліт
 386. Дигеніт
 387. Діабантит
 388. Діаболеїт
 389. Діамант
 390. Діаніт
 391. Діаспор
 392. Діоксид силіцію
 393. Діопсид
 394. Діоптаз
 395. Дизаналіт
 396. Дискразит
 397. Доломіт
 398. Донбасит
 399. Дравіт
 400. Дундазит
 401. Дюмортьєрит
 402. Евапорити
 403. Евдіаліт
 404. Евклаз
 405. Евкриптит
 406. Евксеніт
 407. Егірин
 408. Егірин-авгіт
 409. Електрум
 410. Ельбаїт
 411. Ельпідит
 412. Енаргіт
 413. Ендрюсит
 414. Енігматит
 415. Енстатит
 416. Епідот
 417. Епістоліт
 418. Епсоміт
 419. Еритрин
 420. Есколаїт
 421. Ешиніт
 422. Єнцшит
 423. Єремеєвіт
 424. Єрнтальк
 425. Єтманіт
 426. Жад
 427. Жадеїт
 428. Жедрит
 429. Жисмондин
 430. Жозеїт
 431. Залізо самородне
 432. Заратит
 433. Зауальпіт
 434. Зеленорудь
 435. Зенгеїт
 436. Злудень
 437. Змійовик (мінерал)
 438. Золото самородне
 439. Золото
 440. Зуніїт
 441. Іантиніт
 442. Ідаїт
 443. Ідріалін
 444. Ідріаліт
 445. Іксіоліт
 446. Іліт
 447. Ільваїт
 448. Ільменіт
 449. Ільменорутил
 450. Імпактит
 451. Індекс-мінерали
 452. Індиголіт
 453. Ініоїт
 454. Іносилікати
 455. Іоганценіт
 456. Іоліт
 457. Іоніт (мінерал)
 458. Ірніміт
 459. Іридій осмистий
 460. Ісландський шпат
 461. Ітабірит
 462. Ітріаліт
 463. Іхтіогліпт
 464. Ію
 465. Їксуніт
 466. Йоганніт
 467. Йогансеніт
 468. Йогачидоліт
 469. Йодаргірит
 470. Йодерит
 471. Йодиди природні
 472. Йорданіт
 473. Кавансит
 474. Кадмоселіт
 475. Казоліт
 476. Каїніт
 477. Калаверит
 478. Каламін
 479. Каледоніт
 480. Каліборит
 481. Калійна селітра
 482. Каломель
 483. Кальсиліт
 484. Кальцит
 485. Камасит
 486. Канкриніт
 487. Каолін
 488. Каолініт
 489. Карбонадо
 490. Карбонати природні
 491. Кареліаніт
 492. Кармініт
 493. Карналіт
 494. Карнеол
 495. Карнотит
 496. Кароліт
 497. Карпатит
 498. Карфоліт
 499. Каситерит
 500. Катаплеїт
 501. Катофорит
 502. Кахолонг
 503. Кварц
 504. Квенселіт
 505. Квіти (частина назви мінералів)
 506. Кераргітит
 507. Керит (бітумінозний продукт)
 508. Керит (похідна слюд)
 509. Кермезит
 510. Керніт
 511. Керсутит
 512. Кертисит
 513. Кертиситоїди
 514. Керченіт
 515. Кестерит
 516. Києвіт
 517. Кіаніт
 518. Кізерит
 519. Кіновар
 520. Кір (бітум)
 521. Клевеїт
 522. Клейофан
 523. Кліногуміт
 524. Кліноклаз
 525. Кліноптилоліт
 526. Клінохлор
 527. Кліноцоїзит
 528. Клодетит
 529. Кнопіт
 530. Кнорингіт
 531. Кобальтит
 532. Кобальтокальцит
 533. Ковелін
 534. Когеніт
 535. Коесит
 536. Козаліт
 537. Колеманіт
 538. Колумбіт
 539. Колчедани
 540. Конхіт
 541. Копіапіт
 542. Кордієрит
 543. Коренсит
 544. Коркіт
 545. Корнерупін
 546. Корнетит
 547. Корунд
 548. Котоїт
 549. Котуніт
 550. Котяче око
 551. Коффініт
 552. Креднерит
 553. Кремінь
 554. Кренерит
 555. Кридит
 556. Криптомелан
 557. Кристобаліт
 558. Кришталь
 559. Кріоліт
 560. Крокоїт
 561. Кронштедтит
 562. Ксенотим
 563. Ксонотліт
 564. Кубаніт
 565. Кукеїт
 566. Кумінгтоніт
 567. Кунцит
 568. Куприт
 569. Купроаурид
 570. Купросклодовськіт
 571. Купрошпінель
 572. Курчатовіт
 573. Кюрит
 574. Кюстеліт
 575. Лабрадор (мінерал)
 576. Лабунцовіт
 577. Лавровіт
 578. Лавсоніт
 579. Лазуліт
 580. Лазурит
 581. Лампадит
 582. Лампрофіліт
 583. Лангбейніт
 584. Ландауїт
 585. Ландсбергіт
 586. Ларніт
 587. Латіуміт
 588. Лаубманіт
 589. Лауеїт
 590. Лаурит
 591. Лауріоніт
 592. Левеїт
 593. Левін (мінерал)
 594. Ледгіліт
 595. Лейкоксен
 596. Лейтоніт
 597. Лейцит
 598. Ленґенбахіт
 599. Леонгардит
 600. Леонгардтит
 601. Леоніт
 602. Лепідокрокіт
 603. Лепідоліт
 604. Лепідомелан
 605. Лермонтовіт
 606. Летовіцит
 607. Лешательєрит
 608. Ліберит
 609. Лібетеніт
 610. Лівінгстоніт
 611. Лівіти
 612. Лізардит
 613. Ліказит
 614. Ліліаніт
 615. Лімаїт
 616. Лімоніт
 617. Лінарит
 618. Лінеїт
 619. Ліроконіт
 620. Літіофіліт
 621. Літіофосфат
 622. Літіофорит
 623. Ловеніт
 624. Ловозерит
 625. Ловчорит
 626. Лозейїт
 627. Ломбардит
 628. Ломоносовіт
 629. Ломонтит
 630. Лонґбаніт
 631. Лонсдейліт
 632. Лопарит
 633. Лорандит
 634. Луєшит
 635. Людвігіт
 636. Любероїт
 637. Любецькіт
 638. Люнебургіт
 639. Люцоніт
 640. Льолінгіт
 641. Магбасит
 642. Магнезит (мінерал)
 643. Магнетит
 644. Магнетоплюмбіт
 645. Маґгеміт
 646. Маґнусоніт
 647. Майєніт
 648. Майєрсит
 649. Майзерит
 650. Макдональдит
 651. Макелістерит
 652. Маккельвіїт
 653. Маккінстріїт
 654. Малаїт
 655. Малакон
 656. Малардит
 657. Малахіт
 658. Мальдоніт
 659. Манандоніт
 660. Манасеїт
 661. Мангангросуляр
 662. Манганіт (Манґаніт)
 663. Манґанозит
 664. Манжироїт
 665. Маргарит
 666. Маріаліт
 667. Марказит
 668. Марматит
 669. Мартит
 670. Маршит
 671. Масикот
 672. Масканьїт
 673. Матильдит
 674. Матлокіт
 675. Маунтиніт
 676. Маурицит
 677. Мауфіт
 678. Маухерит
 679. Мафіти
 680. Мезоліт (мінерал)
 681. Мезомікроклін
 682. Мезопертит
 683. Мейєргоферит
 684. Мейоніт
 685. Меланіт
 686. Меланофлогіт
 687. Меланохроїт
 688. Мелантерит
 689. Меланхім
 690. Мелати
 691. Меліліт
 692. Мелліт
 693. Мелоніт
 694. Мельниковіт
 695. Мендоцит
 696. Менегініт
 697. Мервініт
 698. Мердочит
 699. Мерих'юїт
 700. Метаалуноґен
 701. Метаборати
 702. Метаборит
 703. Метаварисцит
 704. Метавоксит
 705. Метавольтин
 706. Метагалуазит
 707. Метагогманіт
 708. Метаотеніт
 709. Метасилікати
 710. Метаторберніт
 711. Метаураніти
 712. Метацейнерит
 713. Метацинабарит
 714. Міаргерит
 715. Мідлтоніт
 716. Мідна уранова слюдка
 717. мідь самородна
 718. Мікоїди
 719. Мікроклін
 720. Мікроліт
 721. Міксит
 722. Міларит
 723. Мілерит
 724. Мілісит
 725. Міметезит
 726. Мінасраґрит
 727. Мінгуцит
 728. Мінерал І
 729. Мінерал ІІ
 730. Мінерал А
 731. Мінерал Ц
 732. Мінерал Q
 733. Мінерал S
 734. Мінерал Гентце
 735. Мінерал Дюррфельда
 736. Мінерал з Мозамбіку
 737. Мінесотаїт
 738. Мірабіліт
 739. Мозезит
 740. Моїхукіт
 741. Моктесуміт
 742. Молдавіти
 743. Молібденіт
 744. Молібдит
 745. Монацит
 746. Монтбреїт
 747. Монтебразит
 748. Монтичеліт
 749. Монтморилоніт
 750. Монтрозеїт
 751. Мончеїт
 752. Мораесит
 753. Морденіт
 754. Моренозит
 755. Мориніт
 756. Морит
 757. Моріон
 758. Морська пінка
 759. Мотраміт
 760. Моурит
 761. Муасаніт
 762. Муліт
 763. Мурит
 764. Мурманіт
 765. Мусковіт
 766. Нагіагіт
 767. Накрит
 768. Нарсарсукіт
 769. Настуран
 770. Натрієва селітра
 771. Натроліт
 772. Натромонтебразит
 773. Натроотеніт
 774. Натрохальцит
 775. Натроярозит
 776. Науяказит
 777. Нашатир
 778. Нев'янськіт
 779. Нейборит
 780. Некоїт
 781. Немаліт
 782. Ненадкевичит
 783. Ненадкевіт
 784. Нептуніт
 785. Несквегоніт
 786. Науманіт
 787. Нефелін
 788. Нефрит
 789. Нікелін
 790. Нікель-залізо
 791. Нікель-гексагідрит
 792. Ніобофіліт
 793. Ніоботанталати
 794. Нозеан
 795. Норбергіт
 796. Норденшельдин
 797. Нордит
 798. Нонтроніт
 799. Ньюбериїт
 800. Ньютоніт
 801. Обманка
 802. Обсидіан
 803. Обпав
 804. Овіхіїт
 805. Озаніт
 806. Озокерит
 807. Окартит
 808. Океніт
 809. Октофіліти
 810. Олзахерит
 811. Олівеніт
 812. Олівін
 813. Олігоклаз
 814. Олександрит
 815. Олово самородне
 816. Ольшанськіт
 817. Омфацит
 818. Онгоніт
 819. Онікс
 820. Опал
 821. Орегоніт
 822. Ортит
 823. Ортоклаз
 824. Ортопіроксени
 825. Ортосилікати
 826. Осаризаваїт
 827. Осборніт
 828. Осмистий іридій
 829. Осмій самородний
 830. Остеоліт
 831. Осуміліт
 832. Отеніт
 833. Офіокальцит
 834. Офіт
 835. Оямаліт
 836. Павоніт
 837. Паладій самородний
 838. Палермоїт
 839. Палигорськіт
 840. Пальмієрит
 841. Пандерміт
 842. Папагоїт
 843. Параадамін
 844. Параатакаміт
 845. Парабатлерит
 846. Паравоксит
 847. Парагоніт
 848. Параскупіт
 849. Парателурит
 850. Паратенорит
 851. Парацельзіан
 852. Паргасит
 853. Паризит
 854. Паркерит
 855. Парсонсит
 856. Паскоїт
 857. Паулінгіт
 858. Пахноліт
 859. Пегматит
 860. Пектоліт
 861. Пеліїт
 862. Пенін
 863. Пентагідрит
 864. Пентландит
 865. Пенфільдит
 866. Перелівіт
 867. Перидот
 868. Периклаз
 869. Перовськіт
 870. Пертит
 871. Перциліт
 872. Петаліт
 873. Петерсит
 874. Петцит
 875. П'ємонтит
 876. Піжоніт
 877. Пізаніт
 878. Пікерингіт
 879. Піноїт
 880. Піраргірит
 881. Пірит
 882. Піроаурит
 883. Піроксени
 884. Піроксмангіт
 885. Піролюзит
 886. Піроморфіт
 887. Піроп
 888. Піростильпніт
 889. Піротин
 890. Пірофаніт
 891. Пірофіліт
 892. Пірохлор
 893. Пірохлорит
 894. Піротин
 895. Пірсит
 896. Пірсоніт
 897. Пісок кварцовий Див. також Кварц
 898. Пітицит
 899. Плагіоклаз
 900. Плагіоніт
 901. Платина
 902. Платина самородна
 903. Платиніт
 904. Плюмбаго
 905. Плюмбіогуміт
 906. Плюмбоніобіт
 907. Плюмбоферит
 908. Плюмбоярозит
 909. Повсть гірська
 910. Подоліт
 911. Полібазит
 912. Полігаліт
 913. Полідиміт
 914. Полікраз
 915. Поліксен
 916. Полімігніт
 917. Полуцит
 918. Польовий шпат
 919. Порпецит
 920. Портландит
 921. Празем
 922. Прайдерит
 923. Предацит
 924. Преніт
 925. Преображенськіт
 926. Пржевальськіт
 927. Приазовіт
 928. Природні нітрати
 929. Прустит
 930. Псевдомалахіт
 931. Природні оксиди
 932. Пробертит
 933. Псевдоболеїт
 934. Псевдобрукіт
 935. Псевдомалахіт
 936. Псевдоотеніт
 937. Псевдопертити
 938. Псиломелан
 939. Пумпеліїт
 940. Пурпурит
 941. Рамельсберґіт
 942. Рамзаїт
 943. Ратовкіт
 944. Раухтопаз
 945. Реальгар
 946. Ревдинськіт
 947. Реньєрит
 948. Рецбаніїт
 949. Рибекіт
 950. Ринколіт
 951. Рихтерит
 952. Рогова обманка
 953. Рогова обманка базальтична
 954. Рогова обманка звичайна
 955. Родоліт
 956. Родоніт
 957. Родохрозит
 958. Родусит
 959. Рожевий кварц
 960. Розазит
 961. Розенбушит
 962. Рокбриджит
 963. Роуландит
 964. Рошерит
 965. Ртуть самородна
 966. Рубеліт
 967. Рубін
 968. Руменіт
 969. Рутил
 970. Рьомерит
 971. Сааміт
 972. Сагамаліт
 973. Сагеніт
 974. Самарськіт
 975. Самородна мідь
 976. Самородна ртуть
 977. Самородна платина
 978. Самородна сірка
 979. Самородне золото
 980. Самородне олово
 981. Самородний арсен
 982. Самородний бісмут
 983. Самородний паладій
 984. Самородний свинець
 985. Самородні елементи
 986. Самородні метали
 987. Самородний осмій
 988. Самородний селен
 989. Санідин
 990. Сапфір
 991. Сафлорит
 992. Світня
 993. Сегнетокераміка
 994. Селеніди
 995. Селеніт
 996. Селаїт
 997. Селітра
 998. Амонійна селітра
 999. Амонійна селітра
 1000. Аміачна селітра
 1001. Барієва селітра
 1002. Баритова селітра
 1003. Вапняна селітра
 1004. Індійська селітра
 1005. Калійна селітра
 1006. Магнієва селітра
 1007. Кальцієва селітра
 1008. Натронна селітра
 1009. Натрієва селітра
 1010. Норвезька селітра
 1011. Чилійська селітра
 1012. Серафініт
 1013. Сердолік
 1014. Срібло
 1015. Серпентин
 1016. Сидерит
 1017. Силіманіт
 1018. Сильваніт
 1019. Сильвін
 1020. Сингеніт
 1021. Сірка самородна
 1022. Скаполіт
 1023. Скарн
 1024. Скородит
 1025. Скутерудит
 1026. Слюда
 1027. Смальтин
 1028. Смарагд
 1029. Смарагдит
 1030. Смектит
 1031. Смітсоніт
 1032. Содаліт
 1033. Спектроліт
 1034. Спекулярит
 1035. Спесартин
 1036. Сподумен
 1037. Ставроліт
 1038. Станін
 1039. Стибніт
 1040. Стильбіт
 1041. Стронціаніт
 1042. Стибій
 1043. Сфалерит
 1044. Сфен
 1045. Тальк
 1046. Тальк-хлорит
 1047. Танзаніт
 1048. Танталіт
 1049. Таумасит
 1050. Тенантіт
 1051. Тетраедрит
 1052. Тефроїт
 1053. Тигрове око
 1054. Типлеїт
 1055. Тінгуаїт
 1056. Тіроліт
 1057. Титаніт
 1058. Томсоніт
 1059. Топаз
 1060. Торберніт
 1061. Торіїстий флюоресціюючий мінерал
 1062. Торогуміт
 1063. Травертин
 1064. Тремоліт
 1065. Трипліт
 1066. Тункіт
 1067. Турмалін
 1068. Тюрингіт
 1069. Уваровіт
 1070. Улексит
 1071. Уакіт
 1072. Уождиніт
 1073. Уранініт
 1074. Усингіт
 1075. Фармаколіт
 1076. Фасаїт
 1077. Фаяліт
 1078. Фенакіт
 1079. Фергусоніт
 1080. Фериторит
 1081. Фероаксиніт
 1082. Ферсманіт
 1083. Ферсміт
 1084. Філіпсит
 1085. Флогопіт
 1086. Флюорит
 1087. Форстерит
 1088. Франклініт
 1089. Фреатичні мінерали
 1090. Фуксит
 1091. Фулерити
 1092. Халцедон
 1093. Халькантит
 1094. Халькозин
 1095. Халькопірит
 1096. Хекбоміт
 1097. Хіастоліт
 1098. Хібініт
 1099. Хізльовудит
 1100. Хлоантит
 1101. Хлорит
 1102. Хондродит
 1103. Хризоберил
 1104. Хризокола
 1105. Хризоліт
 1106. Хризопраз
 1107. Хромамезит
 1108. Хромдіопсид
 1109. Хроміт
 1110. Целестин
 1111. Цеоліти
 1112. Церусит
 1113. Цинкеніт
 1114. Цинвальдит
 1115. Циркон
 1116. Цитрин
 1117. Цоїзит
 1118. Чаоїт
 1119. Чароїт
 1120. Чевкініт
 1121. Черчит
 1122. Шабазит
 1123. Шамозит
 1124. Шеєліт
 1125. Шерл
 1126. Шмальтин
 1127. Шпінель
 1128. Штафеліт
 1129. Штольцит
 1130. Шунгіт
 1131. Юшкініт
 1132. Ютаїт
 1133. Ярліт
 1134. Ярозит
 1135. Яшма