У соціальних науках, політичний рух — це соціальна група, яка працює разом для досягнення політичної мети на місцевому, регіональному, національному або міжнародному рівні. Політичні рухи розробляють, координують, оприлюднюють, переглядають, змінюють, тлумачать, і випускають матеріали, спрямовані на досягнення цілей, що лежать в основі руху.

Скандинавський політичний рух середини 19-го століття призвів до сучасного використання терміна Скандинавія.

Соціальний рух в області політики може бути організовано навколо одного питання або групи питань, або навколо низки загальних проблем тієї чи іншої соціальної групи. У політичній партії політична організація прагне впливати або контролювати політику уряду, зазвичай висуваючи своїх кандидатів на політичні та державні посади. Крім того, партії беруть участь у виборчих кампаніях і просвітницьких заходах або акціях протесту, спрямованих на переконання громадян або урядів вжити заходів щодо питань та проблем, що є предметом уваги руху. Партії часто дотримуються ідеології, вираженої в партійній програмі, підкріпленій письмовою платформою з конкретними цілями.

Посилання

ред.
  • Harrison, Kevin; Boyd, Tony (2003). Understanding Political Ideas and Movements: a Guide for A2 Politics Students. Manchester University Press.
  • Opp, Karl-Dieter (2009). Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis. Routledge.
  • Snow, David; Della Porta, Donatella; Klandemans, Bert; McAdam, Doug. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements. John Wiley.