Політи́чний ри́зик (англ. Political risk) — це міра очікуваної невдачі політичної діяльності, яка визначається як співвідношення ймовірності неуспіху вжитих заходів та ступеня несприятливих наслідків, зумовлених втіленням прийнятих політичних рішень.

Елементи політичного ризику

ред.

Віталій Кривошеїн виділив наступні елементи політичного ризику:

  • можливість відхилення від припустимої політичної мети, заради якої здійснюється обрана альтернатива політичного рішення;
  • імовірність отримання бажаного результату політичної діяльності;
  • невпевненість у досягненні поставленої політичної мети;

Див. також

ред.

Література

ред.
  • В. Котигоренко. Ризик політичний // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.638 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання

ред.
  • Кривошеїн В. Ризик як атрибут політики / Віталій Кривошеїн // Політичний менеджмент: наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. — 2004. — № 6. — C.38-47. [1]